ການຊຸມແຊວນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສ່ຽງຕິດເຊື້ອ

ການຊຸມແຊວນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສ່ຽງແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍສຸຂະພາບ, ເສຍເງິນ ແລະ ເສຍເວລາອີກນຳ. ທ່ານສາມາດປະຕິເສດການຊຸມແຊວ ແລະ ກິນດື່ມກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານໄດ້ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງໂຕທ່ານເອງ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ຕິດເຊື້ອນີ້. ເຮົາເຫັນນຳກັນແລ້ວວ່າທັງຜູ້ໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸສາມາດເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດນີ້ໄດ້ໃນເວລາອັນສັ້ນ.