ສາມັກຄີກັນຈັບໂຈນລັກລົດປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານກະເພີ

ຊາວບ້ານ ພ້ອມເຈົ້າຫນ້າທີ່ ຮ່ວມກັນຈັບໂຈນ ມື້ນີ້ ປະມາຍ 9 ໂມງກາງເວັນ ໄດ້ຈັບໂຈນລັກລົດ ປະຊາຊົນ ຢູ່ ບ້ານກະເພີ ຜູ່ຖຶກຈັບແມ່ນ ເປັນຄົນ ບ້ານບຶງໄຊ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລາຍງານ ທໍ່ນີ້ ກ່ອນ ວັນທີ 20/6/2021