ຄົນໂຕນອອກຈາກສູນກັກໂຕໂຄວິດ 10 ກ່ວາຄົນໄດ້ສ້າງຄວາມ ວຸ້ ນ ວ າ ຍ

ໄ ລ່ ລ່ າ ໃນວັນທີ່​ 19 ກໍລະກົດ​ 2021 ເວລາປະມານ 23:30 ໄດ້ມີຜູ້ ຖຶ ກ ກັ ກ ໂຕໂຕນອອກຈາກສູນ ກັ ກ ໂຕໂຄວິດ ປະມານ​ 10​ ກວ່າຄົນ,

10 ກ່ວາຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ຄວາມ ວຸ້ ນ ວ າ ຍ ເຂດບ້ານທາດຫລວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ