ເອົາໃຈປະຊາຊົນແລ້ວ ໄຟຟ້າລາວເປີດຈຸດບໍລິການຮັບຄຳຮ້ອງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລາຄາໄຟຟ້າແພງ

ນັບແຕ່ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2021 ໄຟຟ້າລາວ ຈະເປີດຈຸດບໍລິການຮັບຄຳຮ້ອງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລາຄາໄຟຟ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ​ ຢູ່ສູນໄຟຟ້າເມືອງຕ່າງໆ ໃນ 9 ຕົວເມືອງ ພາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທຸກວັນຈັນ ຫາ​ ວັນສຸກ, ເວລາ​ 08:00 ໂມງ​ ຫາ 17:00 ໂມງ.