ຊາຍໜຸ່ມ ຂ້ າ ໂ ຕ ຕ າ ຍ ຍ້ອນ ຖື ກ ລຸມ ດ່ າ ຢ່າງ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ

ຕົ້ນເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ຂ້ າ ຕົ ວ ຕ າ ຍ ຍ້ອນ ຖື ກ ບູລີຢ່າງ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ເຖິງປະເທດເກົາຫລີ ຈະເປັນປະເທດທີເບີ່ງແລ້ວເປັນຕາຢູ່, ສະອາດຈົບງາມ, ເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສວຍງາມ, ມີຄົນງາມບ່າວຫຼໍ່ຫລາຍ

ແຕ່ການບູລີຫລືການ ຖື ກ ກວນ ຂອງປະເທດເຂົາແມ່ນໜ້າຢ້ານ ຫລາຍທີສຸດ ທີຄົນພາຍນອກເບີ່ງແລ້ວຈະບໍ່ຮູ້ເລີຍ ແລະໜັກກວ່າຄົນບ້ານເຮົາເຖີງ 10 ເທົ່າກໍ່ວ່າໄດ້ ເລື່ອງການບູລີຄົນ(ຖື ກ ດ່ າ).

ເໜືອນເດັກຊາຍຄົນນີ້ອາຍຸ 17 ປີ, ທີ ຖື ກ ບູລີແລະຖືກກວນກັ່ນແກ້ງ ໃນໂຮງຮຽນຢ່າງ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ຈົນລາວຕ້ອງ ຂ້ າ ຕົ ວ ຕ າ ຍ ໃນທີສຸດ,ເພາະແບບນີ້ໃນການທີ່ບູລິຄົນອື່ນເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນ ຫລືເຮັດຫຍັງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຄົນທີເຂົາ ຖື ກ ບູລີຫລືກັ່ນແກ້ງມັນເຈັບ ໂດຍທີມັນບໍ່ມີຜົນດີຫຍັງເລີຍ.

Facebook Comments Box

Similar Posts