ພະຍານາກມີ 15 ຕະກຸນວັດປ່າຖໍ້າເຈຍບ້ານທ່າຊະໂນ

ວັດປ່າຖໍ້າເຈຍ ບ້ານທ່າຊະໂນ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

“ພະຍານາກມີ 15 ຕະກຸນ”ແລະພະຍາກນາກ 15 ຕະກຸນນີ້ຍັງຄົງປົກປັກຮັກສາເຂດແດນຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

1. ນາງດຳ ຢູ່ຄົກທ່ອນ
2. ນາງດ່ອນ ຢູ່ຄົກເຮືອ
3. ນາງຜົມເຝືອ (ຄຳເຝືອ) ຢູ່ເຫນືອທ່າຊ້າງ

4.ອ້າຍຕົ່ງກວ້າງ ຂວາງຢູ່ປາກຄານ
5. ທ້າວທອງຈານ ຢູ່ຜາດ່ຽວ

“ພະຍານາກມີ 15 ຕະກຸນ”ແລະພະຍາກນາກ 15 ຕະກຸນນີ້ຍັງຄົງປົກປັກຮັກສາເຂດແດນຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

1. ນາງດຳ ຢູ່ຄົກທ່ອນ
2. ນາງດ່ອນ ຢູ່ຄົກເຮືອ
6. ທ້າວຄຳຮ່ຽວ(ຄຳປ່ຽວ)ຢູ່ຜາເສືອ
7. ທ້າວບຸນເຍືອ ຢູ່ກ້ອນກ່າຍຟ້າ
8. ທ້າວຄຳຫລ້າ ຢູ່ຜາບັງ
9. ທ້າວຄຳປັງ ຢູ່ພູຊ້າງ

10. ທ້າວບຸນກວ້າງ ຢູ່ພູຊວງ
11. ທ້າວບຸນເຢືອງ ຢູ່ກ້ອງຫມຶດແອ່ນ
12. ທ້າວຄຳແຕນ (ທ້າວທອງແທ່ນ)ຢູ່ກ້ອງຜາຊະວາ
13. ທ້າວຈົງລະວາ(ກອງເຫລືອ)ຢູ່ຜາສຸມເສົ້າ (ຜາຍ່າເຖົ້າ)
14. ທ້າວໄກກຳນົງ ຢູ່ຮັກສາພຣະບາດ
15. ສຣີສັດຕະນາກເຈົ້າ ຢູ່ເຝົ້າຈອມສຣີ

(ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນກະລຸນາໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການຮັບຊົມ)

Facebook Comments Box

Similar Posts