ຍົກເລີກຖ້ຽວບິນວຽງຈັນ-ກຸງເທບ ຍ້ອນໂຄວິດໃນກຸງເທບຍັງຫຼາຍຢູ່

ຈາກເພຈ “Lao Airlines ການບິນລາວ” ໄດ້ໂພສວ່າແຈ້ງການຍົກເລີກຖ້ຽວບິນວຽງຈັນ-ກຸງເທບ ໃນວັນທີ່ 29 ກໍລະກົດ 2021

– ອີງຕາມແຈ້ງການຂໍ້ກຳນົດສະຖານະການສຸກເສີນສະບັບເລກທີ່ 28 ລົງວັນທີ່ 18 ກໍລະກົດ 2021 ຈາກສະຖານະການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ C o v i d -19 ໃນປະເທດໄທ

-ທາງສາຍການບິນລາວມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກຖ້ຽວບິນວຽງຈັນ-ກຸງເທບ ໃນວັນທີ່ 29 ກໍລະກົດ 2021 ແລະ ສຳລັບຜູ້ໂດຍສານໃນຖ້ຽວບິນວັນທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໄດ້ເລື່ອນໄປເປັນຖ້ຽວບິນຂອງວັນທີ່ 13 ສິງຫາ 2021.

-ທາງສາຍການບິນລາວຕ້ອງຂໍອາໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ