ກຽມຮັບມືຮອບດ້ານກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ

ເປັນເວລາ 4 ວັນຕິດຕໍ່ກັນແລ້ວ, ນັບແຕ່ວັນທີ 17-20 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ທີ່ປະເທດລາວກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນໃນແຕ່ລະວັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກວດພົບຈາກແຮງງານນໍາເຂົ້າຢູ່ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືກັບຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແລະ ການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19, ລັດຖະບານລາວໄດ້ສະເໜີໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຄົ້ນຄົ້ວາເພີ່ມສູນຈໍາກັດບໍລິເວນ, ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ, ລະດົມບຸກຄະລາກອນການແພດ, ອຸປະກອນການເເພດ ແລະ ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃຫ້ພຽງພໍຮອງຮັບກັບເຫດການສະເພາະໜ້າ.

ສະເພາະ ວັ ກ ຊິ ນ ຊະນິດ ຈອນ ສັນ ແອນ ຈອນ ສັນ (john son&john son) ຈຳ​ນວນ 1.008.000 ໂດສທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກໂຄງການ CO VAX ນັ້ນລັດຖະບານຈະເລີ່ມແຈກຢາຍໃຫ້ນະຄອນຫຼວງ ແລະ 17 ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນໄວໆນີ້ຊຶ່ງ ການແບ່ງປັນ ວັ ກ ຊິນດັ່ງກ່າວນີ້ແຂວງໃດຈະໄດ້ຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍນັ້ນ ຂຶ້ນກັບການປະເມີນແຂວງໃດມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ແລະ ຈໍານວນປະຊາກອນ ໂດຍຈະມີການເລີ່ມສັກໃນອາທິດໜ້ານີ້ ຊຶ່ງ ວັ ກ ຊິນຊະນິດດັ່ງກ່າວນີ້ ສັກພຽງເຂັມດຽວເທົ່ານັ້ນກໍ່ສາມາດສ້າງພູມຕ້ານທານປ້ອງກັນ ພ ະ ຍາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແລ້ວຊຶ່ງຕ່າງຈາກ ວັ ກ ຊິນຊະນິດອື່ນທີ່ສັກ 2 ເຂັມ.

Facebook Comments Box

Similar Posts