ວິທີປ່ຽນພາສາໄທເປັນພາລາວແບບອັດຕະໂນມັດ

ພຽງໃຊ້ໂປແກມ ລາວສະຄິບ8 ແລະ ໄມໂຄຊອບເວີກ ເຮົາກໍ່ຈະລົດການແປພາສາໄທເປັນພາສາລາວໄດ້ແລ້ວເຄີງໜື່ງ