ສັນຍາ ນບົ່ງບອກວ່າຜູ້ຊາ ຍຂອງເຈົ້າເປັນເກ

ມີຜູ້ອ່ານຖາມເຂົ້າມາໃນ ເຟສບຸກ kateinspirer ວ່າ ຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າຜົວເປັນເກ ແລະຖ້າຮູ້ແລ້ວວ່າແມ່ນ ຈະເຮັດຢ່າງໃດດີ ເພາະມີລູກນຳກັນແລ້ວ

ບັນຫາທີ່ໜ້າເຫັນໃຈຜູ້ຍິງທີ່ແຈັກພອດແຕ່ງດອງກັບຜູ້ຊາຍທີ່ມີລົດສະນິຍົມທາງເພດມັກ ໄ ມ້ ປ່ າ ດຽວກັນ ຄວາມຈິງຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນເກ ທ້າວກໍຄົງບໍ່ຢາກຈະແຕ່ງດອງກັບຜູ້ຍິງຈັກເທົ່າໃດດອກ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແຕ່ງເພາະສັງຄົມກົດດັນ ຊື່ງພໍ່ແມ່ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າລູກຊາຍເປັນເກ ຢາກໃຫ້ລູກແຕ່ງດອງເປັນຝັ່ງເປັນຝາ ລູກຊາຍຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ສະບາຍໃຈກໍຍອມແຕ່ງ ແລະກໍຄົງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຈະທຳ ຮ້ າ ຍ ຄວາມຮູ້ສຶກຝ່າຍສາວດອກ ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າເມື່ອແຕ່ງໄປແລ້ວຕົນເອງອາດຈະສາມາດມັກຜູ້ຍິງໄດ້ (ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍຕ້ອງກັບໄປຫາຜູ້ຊາຍຢູ່ດີ) ບາງຄົນແຕ່ງເພາະຮັກຜູ້ຍິງແທ້ ໆ ຮັກແບບຜູກພັນທາງໃຈ ແຕ່ເລື່ອງລົດນິຍົມເທິງຕຽງມັນບໍ່ອາດຝືນກັນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນສາວໆ ທັງຫຼາຍກ່ອນຕົກລົງປົງໃຈກັບຊາຍໃດ ລອງເບິ່ງສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງຈັກໜ່ອຍ

1. ຫຼໍ່ເບິ່ງດູດີເທ່ຫລາຍ ແຕ່ງຕັວດີ ມີລົດສະນິຍົມ ນຽບຫົວຈົດຕີນ ສາວໆ ເຫັນກຣີ໊ດສະຫລົບ (ແຕ່ໃຫ້ລະວັງ ເກບາງຄົນກໍມີເດີ້ ອາດຊົກມົກ ແຕ່ງຕັວເຊີຍໆເຊີໆ) ໜຸ່ມຫຼໍ່ເຫຼົ່ານີ້ຮູ້ຕັວດີວ່າສາວໆ ແອບໝາຍປອງ ແຕ່ທ້າວຈະບໍ່ສະແດງອາການສົນໃຈສາວໃດເປັນພິເສດ ສາວກໍເລຍອາດຄິດວ່າທ້າວເປັນຄົນດີ ບໍ່ເຈົ້າຊູ້ ເອົາແຕ່ທຳມາຫາກິນ

2. ມັກແຮງເວລາຢູ່ກັບເພື່ອນຜູ້ຊາຍນຳກັນ ທີ່ເບິ່ງດູດີພໍໆ ກັນ ແຕ່ໃຫ້ສັງເກດວ່າບໍ່ມີໃຜເອົາຊະນີໄປທ່ຽວນຳ ຫາກມີຊະນີໃນກຸ່ມ ກໍຈະເປັນຊະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນແຟນ ຂອງເກ້ງຄົນໃດ ແລະຢິ່ງເວລາທີ່ເຫຼົ້າເຂົ້າປາກ ຈະມີອາການແອບມອງຜູ້ຊາຍ ຫລືແຊວ ຫລືເຂົ້າໄປຕີສະນິດ ຊຶ່ງເວລາທີ່ບໍ່ເມົາ ເຂົາຈະບໍ່ເຮັດຫຍັງແບບນີ້

3. ເກ້ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສຸພາບບຸລຸດສຸດໆ ຈະມັກຊ່ວຍເຫລືອ ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງທຸກໆ ຄົນ ທັງສາວແລະຊາຍ ຈົນສາວອາດເກັບເອົາໄປຄິດເອງວ່າສາວເປັນຄົນພິເສດສຳລັບທ້າວ

4. ເວລາໄປຍ່າງຕາມຫ້າງຫລືຊາຍທະເລ ຫລືຕາມທີ່ຕ່າງໆ ກັບເຈົ້າ ທ້າວມັກຈະແອບເຫຼ່ໜຸ່ມກ້າມໃຫຍ່ ຊິກແພັກ ຫລາຍກວ່າສາວ ນົ ມ ໃ ຫ ຍ່

5. ທ້າວຈະບໍ່ຄ່ອຍຢາກມີ ເ ຊັ ກ ກັບເຈົ້າສັກເທົ່າໃດ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະຍົວະທ້າວຂະໜາດໃດ ທ້າວຈະໃຫ້ເຫດຜົນວ່າເພາະທ້າວໃຫ້ກຽດເຈົ້າ ທ້າວຈະລໍຈົນກວ່າຈະໄດ້ແຕ່ງງານກັນກ່ອນ ຫລືບາງຄົົນທີ່ເປັນໄບ(ມັກທັງຍີງແລະຊາຍ) ທ້າວສາມາດມີ ເ ຊັ ກ ກັບເຈົ້າຜູ້ຍິງໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ທ້າວອາດຈະຫຼັບຕາຕະຫລອດເວລາ ຫລືບາງທີເບິ່ງເໝືອນທ້າວກຳລັງຈິນຕະນາການຫລືຄິດເຖິງໃຜບາງຄົົນທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຫລືບໍ່ ຫລືບາງຄົນອາດເຜີ ຫລືບາງຄົນກໍອາດຂໍໃຫ້ເຂົ້າປະຕູຫຼັງ ຖ້າແບບນີ້ ຕ້ອງລົມກັນຢ່າງເປີດອົກແລ້ວລະ

6. ທ້າວຈະລະມັດລະວັງຄວາມເປັນສ່ວນຕັວ ເຊັ່ນ ບໍ່ມັກໃຫ້ເຈົ້າໄປຢຸ່ງວຸ້ນວາຍກັບໂທລະສັບ ກະເປົ໋າເງິນ ຄອມພິວເຕີ ຫລືຕູ້ເສື້ອຜ້າຂອງທ້າວ ເພາະຢ້ານເຈົ້າຈະພົບໂລກສີມ່ວງຂອງທ້າວ

7. ທ້າວມັກຈະສະແດງຄວາມລັງກຽດຫລືວິພາກວິຈານຄົນຮັກ ຮ່ ວ ມ ເ ພ ດ ຢູ່ເລື້ອຍ ໆ (ໃນກໍລະນີທີ່ທ້າວພະຍາຍາມຈະປົກປິດຕັວຕົນທີ່ແທ້ຈີງ) ຫລືບາງຄົນອາດກົງກັນຂ້າມຄືມັກສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຊາວສີມ່ວງ

8. ພຶດຕິກຳທີ່ມີພິລຸດ ເຊັ່ນ ເວລາທ້າວຢູ່ກັບເຈົ້າແລ້ວມີໜຸ່ມໂທມາ ແທນທີ່ຈະເວົ້າຈາໂວຍວາຍໂຜງຜາງແບບຊາຍແທ້ທັ່ວໄປລົມກັບເພື່ອນ ທ້າວກັບເວົ້ານ້ອຍໆ ເບົາໆ ຮັບຄຳເອີອໍ ມີແນວໂນ້ມສູງວ່ານັ້ນຄືຜູ້ຊາຍຂອງທ້າວໂທມາ ຫລືເວລາທີ່ທ້າວຕົກໃຈແລ້ວທ້າວເຮັດສຽງແຫຼມຫລືມີຈະລິດຈະກ້ານແປກໆ ແລະ ອື່ນ ໆ

ຫາກສາວໃດກຳລັງສົງໄສວ່າແຟນເປັນເກ ກໍໃຫ້ລອງເວົ້າລົມກັບທ້າວກົງໆ ຢ່າງພ້ອມຍອມຮັບຟັງແລະເຂົ້າໃຈ ຢ່າໄດ້ຄາດຄັ້ນໃຫ້ທ້າວຍອມຮັບເດັດຂາດວ່າເປັນຫລືບໍ່ ບໍ່ມີໃຜມັກການ ຖື ກ ຕ້ອນເຂົ້າມຸມດອກ ອາດລອງເວົ້າເຖິງຄົນອື່ນທີ່ມີຄວາມສຳພັນແບບຮັກ ຮ່ ວ ມ ເ ພ ດ ແລ້ວສັງເກດຄວາມຄິດເຫັນ ຄວາມຮູ້ສຶກຮ່ວມຕໍ່ຄູ່ທີ່ ຖື ກ ເວົ້າເຖິງ ສ່ວນຄົົນທີ່ເຜີຕັວແຕ່ງດອງໄປກັບເກ້ງແລ້ວ ຂໍໃຫ້ຕັ້ງສະຕິ ຢ່າໄປມອງວ່າເປັນເລື່ອງຜິດຫລືເປັນການຫັກຫຼັງບໍ່ຊື່ສັດ ຂໍໃຫ້ມອງເຖິງຄວາມສຳພັນທີ່ມີຕໍ່ກັນ ຫາກມອງຂ້າມເລື່ອງ ເ ພ ດ ໄປເລື່ອງໜຶ່ງ ແຕ່ຄວາມສຳພັນດ້ານອື່ນໆ ດີໝົດ ຢ່າງນີ້ກໍຍັງສາມາດຢູ່ນຳກັນດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງພະຍາຍາມໄປປ່ຽນແປງຕັວເອງຫລືອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຜ ຖື ກ ໃຜ ຜິ ດ ມັນແຄ່ເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ມີຫຼາຍຄູ່ສາມາດປະຄອງຄວາມຮັກແບບເພື່ອນສະນິດທີ່ຮູ້ໃຈແລະຮ່ວມສ້າງຄອບຄົວຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປໄດ້ຈົນຖືໄມ້ເຖົ້າຢອດທອງ ແຕ່ຫາກຮັບບໍ່ໄດ້ ກໍບໍ່ຕ້ອງຮູ້ສຶກ ຜິ ດ ທີ່ຈະເລີກລາກັນ