ຄວາມມ່ວນເປັນເຫດກຳລັງນັ່ງດື່ມ ເ ບ ຍ ຢູ່ດີໆກະ ຖື ກ ຈັ ບ

ບອກບໍ່ຟັງ ໃຊ້ມາດຕະການປັບໃໝຕໍ່ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ ຄຳສັ່ງເລກທີ 016/ຈນວ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານປັບ 3​ ລ້ານ​ ແລະ​ ຜູ້ໃຊ້ ​ບໍ ລິ ກ າ ນ​ 4​ ລ້ານກວ່າກີບໃນເວລາ 1 ລະເມີດຄຳສັ່ງເລກທີ 016/ຈນວ ນຳໃຊ້ມາດຕະການປັບໃໝຢ່າງ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ ເວລາ 16:00 ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງພັນ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ເຄື່ອນທີ່ ປກສ ນວ ເຂົ້າ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ ຮ້ານຮົ່ມເຢັນ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານດົງໂດກ ເມືອງໄຊທານີ ນວ ພົບເຫັນ ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ ສັ່ງເລກທີ 016/ຈນວ ເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້້ 9 ແລະ ຂໍ້ 17 ຈຳນວນ 17 ຄົນ ຍິງ 10 ຄົນ ນັ່ງ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ ຢູ່ຕູບ ເຊິ່ງຮ້ານດັ່ງກ່າວມີການຂາຍເຄື່ອງ ດືີ່ ມ ທີ ມີ ທາ ດ ເ ຫຼົ້ າ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈຶ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການ ປັ ບ ໃ ໝ ລວມເປັນເງິນ 7,150,000 ກີບ ໃນນີ້ ປັ ບ ໃ ໝ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ 3,000,000 ກີບ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ 4,150,000 ກີບ. ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ຕ້ າ ນ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພະ ຍາ ດ

ໂ ຄ ວິ ດ ໃຫ້ໝົດໄປແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດພັນທະຊ່ວຍ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຖ້າພົບເຫັນມີການ ລ ະ ເ ມີ ດ ໃຫ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນຜ່ານຊ່ອງທາງເບີວອບແອັບ: 020 28899774. ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ປກສ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ລົງສົມທົບກັບ ປກສ ກຸ່ມສວນມອນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານສວນມອນ ລົງແກ້ໄຂຊາວຕ່າງຊາດທີ່ ລ ະ ເ ມີ ດ ຄຳສັ່ງເລກທີ 016/ຈນວ ຢູ່ເຂດບ້ານສວນມອນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນວ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງວົງ ດື່ ມ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ເຊິ່ງລວມມີ 6 ຄົນ ປະກອບມີ 3 ສັນຊາດ ຄື: ສັນຊາດອາເມລິກາ 2 ຄົນ, ສັນຊາດອັງກິດ 2 ຄົນ ແລະ ສັນຊາດໄອສ໌ແລນ 2 ຄົນ ລາຍລະອຽດການ ດຳ ເ ນີ ນ ການແກ້ໄຂຈະລາຍງານໃຫ້ຊາບພາຍຫຼັງ. ຮ່ວມ ແ ຮ ງ ຮ່ວມໃຈຕ້ານການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃຫ້ໝົດໄປ ແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດພັນທະຊ່ວຍ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຖ້າພົບເຫັນມີການ ລ ະ ເ ມີ ດ ໃຫ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນຜ່ານຊ່ອງທາງເບີວອບແອັບໂລດເດີ້