ເ ມົ າ ຢ າ ຄິດວ່າຕົນເອງເປັນເດີ້ຮັ້ດມະນຸດຍັກຈອມພະລັງແລ້ວ ໄ ລ່ ຕ ີ ຊາວບ້ານ

ປກສ ກຸ່ມທາດຂາວ ແກ້ໄຂ ຜູ້ ເ ມົ າ ຢ າ ບ້ າ ອ າ ລ ະ ວ າ ດ ຄອບຄົວ ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2021 ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ກຸ່ມທາດຂາວ ໄດ້ຮັບແຈ້ງຄວາມຈາກພົນລະເມືອງ ວ່າ: ມີ ອ າ ລ ະ ວ າ ດ ຄອບຄົວ ຢູ່ ບ້ານໂພນສະຫວາດເໜືອ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນວ ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ ຮີ ບ ຮ້ ອ ນ ແຕ່ງ ກຳ ລັ ງ ລົງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ໂດຍສົມທົບກັບ ອຳ ນ າ ດ ການປົກຄອງບ້ານ ເ ຂົ້ າ ຈັ ບ ກຸ້ ມ ຕົວ ທ້າວ ທະນົງຄານ ອາຍຸ 22 ປີ ປະຊາຊົນ ບ້ານໂພນສະຫວາດເໜືອ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນວ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງສີສັດຕະນາກ. ພັທ ຄຳເຜີຍ ຈິດຕະວົງ ຫົວໜ້າ ປກສ ກຸ່ມທາດຂາວ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ້າວ ທະນົງຄານ ໃນໄລຍະ ປີ 2018 ໄດ້ເລີ່ມ ເ ຄື່ ອ ນ ໄ ຫ ວ ພົ ວ ພັ ນ ເ ສ ບ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ ເ ສ ບ ມື້ລະ 2-5 ເມັດ,

ມື້ເກີດເຫດຜູ້ກ່ຽວກໍໄດ້ຊື້ ຢ າ ບ້ າ ມາ ເ ສ ບ ອີກ ປະມານ 2-5 ເມັດ. ຫຼັງຈາກ ເ ສ ບ ຢ າ ແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວເກີດມີຄວາມ ໂ ຫ ໂ ມ ຈຶ່ງໄດ້ ອ າ ລ ະ ວ າ ດ ຄອບຄົວ, ຜ່ານມາ ທ້າວ ທະນົງຄານ ເ ຄີ ຍ ຖື ກ ດັ ດ ສ້າງມາແລ້ວ 2 ຄັ້ງ, ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2020 ໃນຂໍ້ຫາ ເ ສ ບ ຢ າ ບ້ າ ແລະ ອ າ ລ ະ ວ າ ດ ຄອບຄົວ ຢູ່ດອນທ້າວ ແລະ ຢູ່ສູນ ບໍ າ ບັ ດ ສົມສະຫງ່າ. ກອງບັນຊາການ ປກສ ນວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ພົນລະເມືອງທີ່ ຈິ່ ງ ໃ ຈ ລາຍງານ ແລະ ແຈ້ງຂໍ້ມູນມາໃຫ້ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ທັ ນ ກັບ ສ ະ ພ າ ບ ກ າ ນ. ຂໍຮຽກ ຮ້ ອ ງ ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເປັນ ເ ຈົ້ າ ກ າ ນ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ໃນວຽກງານ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຄວາມ ສ ະ ຫ ງົ ບ ຖ້າພົບເຫັນເຫດການໃດທີ່ ບໍ່ ເ ໝ າ ະ ສົມເກີດຂຶ້ນ ໃຫ້ ແ ຈ້ ງ ມາທີ່ ເບີວ໋ອດແອບ 020 28899774 ຫຼື ຜ່ານທາງເຟັສບຸກ ປກສ ນວ