ຄະນະສະເພາະກິດແນະນຳໃຫ້ສູດມົນອອນລາຍຢູ່ເຮືອນແລ້ວ

ສູດມົນ ແລະ ເຮັດ ບຸ ນ ອອນລາຍ ທາງເລືອກໃຫມ່ໃນ ຍຸ ກ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ດຣ. ຣັດ ຕ ະ ນະໄຊ ເພັດສຸວັນ, ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມ ພ ະ ຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງຂ່າວ ປະຈຳວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ວ່າ: ໃນງານບຸນປະເພນີອອກພັນສາ ປະວໍລະນາທີ່ໄດ້ຮອບວຽນມາໃນປີນີ້ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ທຸກຄອບຄົວມີ ສ ະ ຕິ ທີ່ສຸດໃນການໄປ ຮ່ ວ ມ ສິນກິນທານຢູ່ ວັ ດ ແຕ່ລະບ້ານ ຄວນໄດ້ ປ ະ ກ າ ດ ໃຫ້ລູກບ້ານ ຊາບກ່ຽວກັບ ກິ ດ ຈ ະ ກໍ າ ຂອງວັດ. ອົງການ ພຸ ດ ທະສາດສະໜາ ສໍ າ ພັ ນ ລາວ ໄດ້ລິເລີ່ມ ພິທີການໄຫ້ວ ພ ະ ສູດ ມົ ນ ແບບໃໝ່ຜ່ານທາງ ອ ອ ນ ລາຍ

ນີ້ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ ສຸ ດ ໃນການ ເ ຮັ ດ ບຸ ນ ໃນໄລຍະທີ່ມີການ ລ ະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເຖິງວ່າຈະເປັນບ້ານ ແ ດ ງ ຫຼື ບ້ານບໍ່ ແ ດ ງ ກໍ່ຕາມ ການ ຮ່ ວ ມ ທານ ຂອງຄອບຄົວທີ່ມີ ສັ ດ ທາ ກໍ່ສາມາດ ດໍ າ ເນີນຜ່ານການ ໂ ອ ນ ເ ງິ ນ ອອນລາຍຜ່ານລະ ບົ ບ ທະນາຄານ ສ່ວນທາງ ວັ ດ ເອງ ກໍ່ສາມາດໃຫ້ພອນແກ່ອອກ ຕົ ນ ຍາດໂຍມ ຜ່ານທາງ ອ ອ ນ ລາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຂໍໃຫ້ບຸນອອກ ພັ ນ ສາປີນີ້ ເປັນງານ ບຸ ນ ທີ່ທຸກຄົນໄດ້ ຮ່ ວ ມ ບຸ ນ

ທີ່ແທ້ຈິງແຕ່ບໍ່ເປັນການ ສ້ າ ງ ບ າ ບ ໂດຍການເອົາ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດໄປ ແ ຜ່ ໃນ ວັ ດ ຫຼື ໃຫ້ຄົນອື່ນໆໃນສັງ ຄົ ມ ລວມທັງເປັນການໂມທະນາ ບຸ ນ ໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ໂດຍການບໍ່ໄປ ຕິ ດ ເອົາ ເ ຊື້ ອ ແລ້ວນໍາເຂົ້າມາສູ່ຄອບ ຄົ ວ ເ ດັ ດ ຂາດ. ຖ້າ ເ ຮັ ດ ໄດ້ດີ ພວກເຮົາທຸກຄົນ ຈຶ່ງຈະບໍ່ ຕົ ກ ຢູ່ໃນສະພາບການ ລ ະ ບ າ ດ ຢ່າງໄວວາ ແລະ ລາມກວ້າງ ເໝືອນດັ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ປະ ສົ ບ ຜ່ານການ ຮ່ ວ ມ ບຸ ນ ປີໃໝ່ລາວ ໃນເດືອນ 4 ຜ່ານມານີ້.