ນັກຮຽນນັກຮຽນອາຍຸຍັງນ້ອຍໄດ້ ຕິ ດ ໂຄວິດແລ້ວ 66 ຄົນ

ຈາກການຖະ ແ ຫຼ່ ງ ຂ່າວ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຂອງຄະນະ ສ ະ ເພາະ ກິ ດ ປະ ຈ ຳ ວັນທີ 20/10/2021 ພົບວ່າມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ເພີ່ມໃໝ່ +635 ຄົ ນ ແລະ ຊຸມ ຊົ ນ +628 ຄົ ນ. ຂໍ້ມູນ ຜູ້ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ຢູ່ນະຄອນ ຫ ລ ວ ງ ວຽງຈັນ ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021​ແຍກ ຕ າ ມ ອາຊີບ ແລະ ບ່ອນ ເ ຮັ ດ ວຽກ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍ ໃ ຫ້ ພີ່ນ້ອງທຸກ ຄົ ນ ຈົງມີສະ ຕິ ລ ະ ວັງຕົວ ແລະ​ ມີ ມ າ ດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9​ ໃຫ້ ເ ຂັ້ ມ ງວດ