ລົດເມມາຮັບນັກ ສື ກ ສາ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ທີ່ຫໍພັກ ມຊ

ວັນທີ 20/10/2021 ທີ່ ບ້ານດົງໂດກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດ່ວນ ມື້ ນີ້ ໂ ຄ ວິ ດ ບຸ ກ ຫໍພັກໃນ ນັກ ສຶ ກ ສາ ມຊ ພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ຫຼາຍ ຄົນ…​ ຂໍໃຫ້ ຫ າ ຍ ໄວໆເດີ້ ເປັນ ກ ຳ ລັງໃຈຊ່ວຍທຸກ ຄົ ນ ເດີ້ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ພີ່ ນ້ ອ ງ ທຸກ ຄົ ນ ຈົງມີ ສ ະ ຕິ ລະ ວັ ງ ຕົວ ແລະ​ ມີ ມ າ ດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9​ ໃຫ້ ເ ຂັ້ ມ ງວດ ລາຍ​ລະອຽດ​ການເດີນທາງ ຈ ະ ແຈ້ງມາຕາມ ຫຼັ ງ ເດິ້ ຂໍໃຫ້ ຄົ ນ ລ າ ວ ທົ່ວປະເທດ ຢ່ າ ແ ຕ ກ ຕື່ ນ ເດິ້ ເ ກ ມ ແລ້ວ ບ າ ດ ນີ້ຫໍພັກໃນ ມຊ ປິ ດ ທາງອອກທາງເຂົ້າຮຽບ ຮ້ ອ ຍ ແລ້ວ