ຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວນີ້ແດ່ອີ່ຕົນ ເ ດັ ກ ນ້ອຍ

ວັນທີ 20/10/2021 ຜູ້ໃຊ້ ເ ຟ ສ ໄດ້ ໂ ພ ສ ວ່າ “ສະບາຍດີເພືອນເຟສ ບຸ ກ ໝົດ ທຸກ ຄົ ນ ຢ່ າ ຝ່າວເລືອນ ຜ່ າ ນ ຂໍຄວາມ ຊ່ ວ ຍ ເຫຼືອໃຫ້ກັບຄອບ ຄົ ວ ນີ້ແດ່ ຖ້າໃຜມີ ນໍ້ າ ໃຈເລັກໆຫນ້ອຍໆ ກໍ່ຂໍຄວາມ ຊ່ ວ ຍ ເຫຼືອແດ່ ຂອບໃຈໝົດທຸກ ຄົ ນ ອີ່ຕົນ ເ ດັ ກ ນ້ອຍນ້ຳໃຈ ຄົ ນ ລະເລັກ ລ ະ ນ້ອຍ ຢູ່ທີ່ ບ້ານຊົມຊື່ນ ເມືອງບໍລິຄັນ ເເຂວງບໍ່ລິຄຳໄຊ ຂໍຄົນ ລ ະ ໄລລະ ເເ ຊ ເພື່ອໄຫ້ເຫັນ ນຳ ກັ ນ ນ້ຳ ໃ ຈ ເລັກໆນນ້ອຍໆ”