ພະນັກງານນ້ຳປະປາບໍ່ໄດ້ເງິນເດືອນ8ເດືອນແລ້ວ

ພະນັກງານນ້ຳປະປາແຂວງຈຳປາສັກ ບໍ່ໄດ້ເງິນເດືອນ 8 ເດືອນແລ້ວ (ໂອ້ໂຫ ຢູ່ໄດ້ແນວໃດ) ພະນັກງານບໍ່ກ້າຮຽກຮ້ອງ ຢ້ານຖືກໄລ່ອອກ ວອນໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງ ລົງມາກວດສອບຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍ…. ທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2022 ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ