ຮ່ວມມືວຽກງານແຮງງານແລະປະກັນສັງຄົມ

ກະຊວງ ຮສສ-ບໍລິສັດ ຊີໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ ຈໍາກັດ ຮ່ວມມືວຽກງານແຮງງານ ແລະ ປະກັນສັງຄົມ

ວັນທີ 14 ຕຸລາ 2022 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ແລະ ບໍລິສັດ ຊີໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ ຈໍາກັດ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ ແລະ ປະກັນສັງຄົມ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການລົງນາມຂອງທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ ແລະ ທ່ານ ທົງ ຢົງເຮີງ ປະທານບໍລິຫານ ທັງເປັນອໍານວຍການບໍລິສັດ ຊີໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ ຈໍາກັດ ມີທ່ານນາງ ໃບຄໍາ ຂັດຕິຍະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮສສ ບັນດາຫົວໜ້າກົມ ຮອງກົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການຮ່ວມມືທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ກະຊວງ ຮສສ ໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງກັບບໍລິສັດ ໂດຍແນໃສ່ແຜນການພັດທະນາກໍ່ສ້າງໂຄງການເກືອໂປຕາສໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຂອງວິສາຫະກິດ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານສະເພາະ ສະໜອງຕໍາແໜ່ງງານໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ ອີງຕາມຂໍ້ຜູກພັນໃນບົດບັນທຶກກະຊວງ ຮສສ ຈະອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາໃຊ້ແຮງງານຕົວຈິງຂອງບໍລິສັດ ເປີດການເຝິກອົບຮົມສີມືແຮງງານລ່ວງໜ້າ ກວດສອບ ແລະ ມອບໃບຢັ້ງຢືນທັກສະສີມື ສະໜອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບແຮງງານທີ່ມີສີມືວິຊາສະເພາະຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນແກ່ການພັດທະນາຂອງວິສາຫະກິດ ພ້ອມທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການປະກອບເອກະສານສໍາລັບການເຮັດວຽກງານຂອງຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ບລິສັດ ຊີໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ ຈະສົມທົບກັບກະຊວງ ຮສສ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈໍາເປັນດ້ານຕໍາແໜ່ງ ແລະ ທັກສະສີມື ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາສໍາລັບແຮງງານລາວ.

ກ່ອນເລີ່ມພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດຕິຍະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານ ທົງ ຢົງເຮີງ ວ່າ: ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ນຳພາບັນດາກົມກອງຂອງກະຊວງ ຮສສ ລົງໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຕົວຈິງຂອງໂຄງການ ຊີໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ ໄດ້ຢ້ຽມຊົມພ້ອມທັງສຳພັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຜະລິດທີ່ມີຄວາມຄຶກຄື້ນຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງກໍາລັງຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈອອກແຮງຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ບໍລິສັດ ຈະສືບຕໍ່ຍົກລະດັບສັດສ່ວນການນຳໃຊ້ແຮງງານພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງຊື້ປະກັນສັງຄົມ ສະໜອງສະຖານທີ່ກິນຢູ່ພັກເຊົາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນເງິນເຟີ້ຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ມາດຕະການສະຫວັດດີການອື່ນໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງງານຄົນລາວ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທັງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຈີນຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງປອງດອງກົມກຽວ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມຊົງຈໍາທີ່ເລິກເຊິ່ງ

ເມື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ດ້ານການຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ມີທັກສະສີມືວິຊາສະເພາະພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂົງເຂດການເຝິກອົບຮົມແລ້ວ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງ ຮສສ ກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄົ້ນຄວ້າໃນຫົວຂໍ້ສະເພາະ ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບກັບກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາວິຊາສະເພາະຕ່າງໆຂອງລາວ ເພື່ອຈັດສົ່ງແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ມີທັກສະສີມືດ້ານວິຊາສະເພາະຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຫລາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຕອບສະໜອງຢ່າງພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງງານສໍາລັບການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຂອງບໍລິສັດ ການເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້ ໂດຍຜ່ານກົນໄກຮັບປະກັນຕ່າງໆ ເພື່ອຢືນຢັນການຕອບສະໜອງຢ່າງພຽງພໍຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່ ທີ່ເກີດຈາກການພັດທະນາຂອງວິສາຫະກິດ,​ ພ້ອມທັງເພື່ອສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນວິສາຫະກິດແບບຢ່າງໃນຂົງເຂດແຮງງານ ແລະ ປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໃຫ້ທຸກຝ່າຍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ທັງພາກລັດ​ ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ທ່ານ ທົງ ຢົງເຮີງ ກ່າວໃນບົດປະກອບຄໍາເຫັນວ່າ: ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາ ຊີໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ ແມ່ນດຳເນີນກິດຈະການໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ປະສານກົມກຽວກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ອອກແຮງເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງໃນການພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ກັບອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດ ມີພະນັກງານຄົນລາວ ກວມຈໍານວນພະນັກງານທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 70% ພະນັກງານລາວ-ຈີນ ຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງປອງດອງກົມກຽວ ວິສາຫະກິດກໍໄດ້ສ້າງໂອກາດແຫ່ງການພັດທະນາອັນກວ້າງຂວາງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທັງສອງປະເທດ ຄຽງຄູ່ກັບການເລັ່ງຊຸກຍູ້ກໍ່ສ້າງໂຄງການພາກຂະຫຍາຍເກືອໂປຕາສ ຂະໜາດ 3 ລ້ານໂຕນ ແລະ 5 ລ້ານໂຕນ ຍັງໄດ້ເລີ່ມວຽກງານຮ່ວມມືຮອບດ້ານຂອງອຸດສາຫະກຳຕ່ອງໂສ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນໂປຕາສ (ອະໂປຕາສ) ເຊິ່ງຈະນໍາມາເຖິງຄວາມຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນດ້ານບຸຄະລາກອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຄາດວ່າທ້າຍປີ 2026 ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງເຂດອຸດສາຫະກໍາເກືອໂປຕາສ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກໍາອະໂປຕາສ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າກະຊວງ ຮສສ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບໍລິສັດເໜືອນດັ່ງທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລາວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.