ກະປູແດງນັບລ້ານອອກມາວາງໄຂ່ທີ່ເກາະແຫ່ງໜື່ງ

ຫຼາຍໆກໍ່ຈົນວ່າເປັນຕາຢ້ານ ທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2021 ເຫັນຂ່າວແລ້ວເປັນຕາສະອອນແທນ ອານາຈັກກະ ປູ ໂ ຄ ດ ຫຼາຍບໍມີເອົາມາ ຕ ຳ ແຈ່ວອີກ

ຖ້າຢູ່ ເມືອງລາວ ລະເຈົ້າເອີຍບໍເຫຼືອໃຫ້ເຫັນ ຢ່ າ ວ່າແຕ່ໃຫ້ຄານຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນແບບນີ້ເລີຍ ແມ່ນຢູ່ໃຕ້ດິນຍັງຊິບໍ່ເຫຼືອ.

ທີ່ປະເທດອົດສະລີ ນັກອະນຸລັກໄດ້ສ້າງຂົວໃຫ້ ເກະ ປູ ແດງ ເພື່ອອອກຈາກປ່າຂ້າມຖະໜົນລົງໄປປະ ສົ ມ ພັ ນ ວາງໄຂ່ຢູ່ໃນທະເລ ຕາມຂະບວນການແພ່ ພັ ນ ຂອງ ປູ. ພາບທີ່ເຫັນນີ້ເປັນ ເ ຫ ດ ການທີ່ເກຮດຂຶ້ນຢູ່

ເກາະ ຄ ຣິ ສ ມາດ ກະ ປູ ແດງ ນັບລ້ານໆ ຕົວເລີ່ມອົບ ພ ະ ຍົບອອກຈາກປ່າຕືບ ເພື່ອໄປຍັງຊາຍຝັ່ງກຽມ ປ ະ ສົ ມ ພັ ນ ແລະວາງ ໄ ຂ່ ໂດຍສະເພາະຈຸດທີ່ມີໂຂກຫິນ.

ຕາມຂໍ້ມູນໃຫ້ຮູ້ວ່າແມ່ກະ ປູ ໂຕໜຶ່ງແມ່ນຈະສາມາດວາງໄຂ່ໄດ້ປະມານ 1 ແ ສ ນ ໜ່ ວ ຍ ແລ້ວ ຈຳ ນວນຫຼາຍຂະໜາດນີ້ຜົນການ ປ ະ ສົ ມ ພັ ນ ອອກມາຈະຫຼາຍຂະໜາດໃດ ຖ້າເປັນ ເມືອງລາວ ໄດ້ຈ້ຳແຈ່ວ ປູ ທຸກມື້ແທ້.