ເມືອງແບງລະດົມທືນປະກອບສ່ວນຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ19

ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈະ ລົ ບ ເອົາເງິນເດືອນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຕ້ານ ໂ ຄ ວິ ດ ຕາມຂັ້ນຂອງເງິນເດືອນ ວັນທີ 15 ພ ະ ຈິກ 2021, ຫ້ອງການສຶກສາ ເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ອອກແຈ້ງການ ພ ະ ນັກງານ-ລັດຖະ ກ ອ ນ ຄູ ເລື່ອງປະກອບສ່ວນລະດົມ ທຶ ນ ເພື່ອໄປນໍາໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໜ້ າ ທີ່ວຽກງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງທີມງານຄະ ນ ະ ສະເພາະກິດເມືອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ພ ະ ຍາດດັ່ງກ່າວ ແຜ່ລະ ບ າ ດ ເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ແກ່ຍາວ ເຊິ່ງການ ປຸ ກ ລະດົມໄດ້ ກ ຳ ນົດລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ສ ຳ ລັບ ພ ະ ນັກງານ-ລັດຖະ ກ ອ ນ ທຸກທ່ານ

1. ຄະນະປະ ຈຳ ພັກເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 100.000 ກີບ/ທ່ານ.
2. ຄະນະພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 70.000 ກີບ/ທ່ານ.
3. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 50.000 ກີບ/ທ່ານ.
4. ຕ ຳ ແໜ່ງ ປ ະ ເ ພ ດ 4 ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 70.000 ກີບ/ທ່ານ.
5. ຕ ຳ ແໜ່ງ ປ ະ ເ ພ ດ 5 ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 50.000 ກີບ/ທ່ານ.
6. ຕ ຳ ແໜ່ງ ປ ະ ເ ພ ດ 6,7 ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 30.000 ກີບ/ທ່ານ
7. ພ ະ ນັກງານວິຊາການທົ່ວໄປ ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 20.000 ກີບ/ທ່ານ.

ໝາຍ ເ ຫ ດ: ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງແມ່ນ ຈະ ລົ ບ ເອົາ ເງິນເດືອນ ເດືອນ 11/2021 ຕາມ ຕ ຳ ແໜ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງລະດົມ ທຶ ນ ສະບັບນີ້ມາຍັງບັນດາທຸກໆ ໂຮງຮຽນມີສ່ວນ ຮ່ ວ ມ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ຕ້ານການແຜ່ລະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນຄັ້ງນີ້ ດ້ວຍ.