ສາວນ້ອຍອອກມາໂພສວ່າແມ່ນຂ່າວສ້າງກະແສຊື່ໆບໍ່ໄດ້ ຖື ກ ເ ລ ກ ຕາມທີ່ເປັນຂ່າວ

ວັນທີ 19/11/2021 ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ສາວເຜົ່າມົ້ງ ໄດ້ໂພສວ່າ “ຂ່າວປອມເທົ່ານັ້ນເຂົາສ້າງກະແສຊື່ໆໄດ” ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າສາວນ້ອຍ ຄົ ນ ນີ້ລາວ ຖື ກ ເ ລ ກ 6 ໂຕ 4 ພັນກີບ ໄດ້ເງິນ 1.600,000,000 ລ້ານກີ ບ ແຕ່ສຸດທ້າຍອອກມາບອກວ່າເປັນຂ່າວປອມຊື່ໆ