ເມຍໂພສບ່າຍບ່າຍຜົວຂໍໃຫ້ໄປຢູ່ນຳເມຍໃໝ່ຊະ

ທີ່ສປປລາວທ້າຍເດືອນທັນວາ2021ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກລາຍໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າສາມີຂອງຕົນໄດ້ໄປມີຫຍັງກັບຄົນອື່ນໃຈຄວາມວ່າຢ່າງນີ້ ຕ ະ ຫລອດເວລາຢູ່ນຳກັນມາ 11-12 ປີຄຳວ່າຄອບຄົວຂອງເຮົາມັນຊິບໍ່ມີອີກລະເດີມັນເກີດຈາກຄວາມມັກງ່າຍຂອງຜູ້ຊາຍຜູ້ ຍີ ງ ທັງ2ທີ່ເຮັດໄຫ້ຄອບຄົວພັງບໍ່ເປັນທ່າຜູ້ຊາຍກະບໍ່ຮູ້ຈັກພໍຜູ້ ຍີ ງ ກະຢາກໄດ້ທັງທິ່ຮູ້ວ່າເຂົາມີ ລູ ກ ມີເມຍແລ້ວເຈົ້າກະຜ່ານການເປັນແມ່ຮ້າງມາກອ່ນເຈົ້າກະມີ ລູ ກ ສາວຄືກັນ ເຈົ້າໜ້າຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ດີຂອ້ຍບໍ່ໂທດໃຜດອກຖ້າຂອ້ຍດີພໍຄອບຄົວຂອ້ຍກະບໍ່ ແ ຕ ກ ແຍກຈັ່ງຊີ້ບໍ່ພັງແບບນີ້ ທີ່ຜ່ານມາເປັນຫຍັງຂອ້ຍຈຶ່ງບໍ່ໂພສບໍ່ເວົ້າຫຍັງກະຍອ້ນຂອ້ຍຄີດວ່າພວກເຈົ້າທັງ2ກະໜ້າຈະຄີດໄດ້ແຕ່ ຍີ່ ງ ຂອ້ຍ ມິ ດ ພວກເຈົ້າກະແຫ່ງ ຢ ຽ ບ ຂອ້ຍ. ທຸກ ມຶ້ ນີ ຂອ້ຍຍັງບໍ່ທັນເຊັນໃບ ຢ່ າ ຮ້າງກັບຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນຄົນທີ່ຂຶ້ນຊຶ່ວ່າພໍ່ຂອງລູກຂອ້ຍກະສະແດງວ່າຂອ້ຍຍັງເປັນເມຍ ຖຶ ກ ຕອ້ງຕາມ ກົ ດ ໝາຍຢູ່ແຕ່ເປັນຫຍັງຂອ້ຍຄື ມິ ດຂອ້ຍຄືບໍ່ເຮັດຫຍັງພວກເຈົ້າເພາະຂອ້ຍເລຶອກທີ່ຈະປອ່ຍຫວັງວ່າຄຳວ່າຜົວຊິຄີດໄດ້ກະບໍ່ຄີດວ່າຊິເຮັດໃສ່ກັນປານນິທັງທິ່ໃບ ຢ່ າ ຮ້າງຍັງບໍ່ໄດ້ເຊັນ ຂອ້ຍກະເຄີຍບອກຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ຕ ະ ຫລອດວ່າກອ່ນຊິເຮັດຫຍັງມາເຊັນໃບຢ່າຮ້າງໄຫ້ຂອ້ຍກອ່ນຢາກເຮັດຫຍັງກະຈຶ່ງເຮັດຂອ້ຍຂໍໄຫ້ກຽດຂອ້ຍແນ່ແຕ່ພວກເຈົ້າກະບໍ່ໄຫ້ກຽດຂອ້ຍເລີຍລະ 2ຄົນພວກເຈົ້າວ່າຊິໄປຂາຍດີນມາຊຶ້ຮ້າງຂອ້ຍນະບໍ່ຕອ້ງເຮັດປານນັ້ນກະໄດ້ເດີຂອ້ຍບໍ່ໄດ້ຕອ້ງການເງີນພວກເຈົ້າແມ້ແຕ່1,000ກີບລະ ບັ ກ ຜູ້ຊາຍເວົ້າວ່າຂອ້ຍຢາກໄດ້ດີນຢາກໄດ້ເງີນຫັນນະວ່າຂອ້ຍຊິເອົາໃບຕາດີນໄປ ຈ ຳ ຫັນ ນະເຊີນຄີດໃໝ່ເດີຖ້າຂອ້ຍຢາກໄດ້ນະຂອ້ຍບໍ່ເກັບໄວ້ໄຫ້ຮອດ 11-12ປີດອກເດີຂອ້ຍຂາຍແຕ່ດົນແລ້ວມີແຕ່ພວກ ສັ ນ ດ າ ນ ຕ ຳ ່ ໆ ເທົ່ານັ່ນແຫລະທີ່ຄີດໄດ້ນະ ລະຕໍ່ຈາກນີ້ໄປຊິເກີດຫຍັງຂຶ້ນເຈົ້າຊິເປັນຊີ ຕ າ ຍ ຂອ້ຍກະບໍ່ມີສິດຫຍັງໃນໂຕເຈົ້າລະເດີຕາມສະບາຍໂລດບາດນີຂອ້ຍບໍ່ ສ າ ບ ບໍ່ ແ ຊ່ ງ ໃນສີ່ງທີ່ພວກເຈົ້າເຮັດນຳຂອ້ຍດອກ ເ ວ ນ ກ ຳ ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງມັນຢູ່ແລ້ວທຸກ ມຶ້ ນີ ຂອ້ຍເຊື່ອວ່າ ເ ວ ນ ກ ຳ ມີຈີງ ສີ່ງທີ່ຂອ້ຍຢາກຂໍ1.ກະຄື ຢ່ າ ມາຫຍຸ້ງນຳຂອ້ຍກັບ ລູ ກ ອີກເພາະເຈົ້າບໍ່ຢາກໄດ້ລູກແຕ່ແລກແລ້ວແຕ່ເຈົ້າຈຳເປັນຕອ້ງໄດ້ເອົາຊື່ໆເພາະເຈົ້າຂີນຂອ້ຍບໍ່ໄດ້ລະຕັ້ງແຕ່ລູກເກີດເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຮັດໜ້າທີ່ພໍ່ທີ່ດີໄດ້ເລີຍເຈົ້າແຄ່ເອົາລູກຕາມໜ້າທີ່ ສະນັ້ນຕໍ່ໄປນີ້ ຢ່ າ ມາ ຫ ຍຸ້ ງ ກັບ ລູ ກ ອິກເພາະຂອ້ຍບໍ່ຢາກເວົ້າຫຍັງຫລາຍກອ່ນນິ.2.ມາເຊັນໃບ ຢ່ າ ຮ້າງໄຫ້ຂອ້ຍສະ ຢ່ າ ອ້າງວ່າຄາວຽກ ຢ່ າ ອ້າງນັ້ນອ້າງນິເພຶ່ອ ຢື້ ເວລາໄວ້ຢາກໄດ້ທັງ2 ສະ ຢຸ ດ ເຫັນແກ່ໂຕ ຢຸ ດ ຕໍ ແ ຫ ລ ເວົ້າແຕ່ຄວາມດີໃສ່ໂຕແລ້ວ ຖີ້ ມ ຂີ້ ໃສ່ຄົນອຶ່ນສະ.ເພາະທີ່ຜ່ານມາຂອ້ຍຮັບຄວາມ ເ ຈັ ບ ປ ວ ດ ມາຫລາຍແລ້ວ ຢ່ າ ໄຫ້ຂອ້ຍຕອ້ງເວົ້າຫລາຍກອ່ນນີວ່າເຈົ້າເຮັດຫຍັງໄວ້ກັບຂອ້ຍແນ່…..ນັບຈາກຕໍ່ໄປນີ້ຂອ້ຍຂໍໄຫ້ພວກເຈົ້າທັງ2 ໂຊກດີໄຫ້ມັນສົມທີ່ພວກເຈົ້າເຮັດກັບຂອ້ຍໄວ້ ຂອ້ຍຂໍອະໂຫຊິ ກ ຳ ຂອ້ຍຂໍປອ່ຍໄຫ້ ເ ວ ນ ກ ຳ ເຮັດໜ້າທີ່ເອງ……..ບ່ າ ຍ…........