ນ້າສາວມີໂຣກ ປ ະ ຈຳຕົວຢູ່ແລ້ວດັນມາ ຕິ ດ ເຊື້ອໂ ຄ ວິ ດ ຈື່ງເສຍຊີວິດຈື່ງຢາກຂໍຄວາມເປັນທຳດ້ວຍ

ທີ່ສປປລາວທ້າຍເດືອນທັນວາ2021ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກລາຍໜື່ງໄດ້ໂພສວ່ານ້າສາວຕົນເອງມີໂຣກ ປ ະ ຈຳຕົວຢູ່ແລ້ວຈື່ງມາກວດໂຣກແຕ່ດັນມາພົບເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ສຸດທ້າຍນ້າສາວຂອງຕົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາ ຊື່ງເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຄວາມມີດັ່ງນີ້ ຂໍອານຸຍາດອາຈານແລະເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງ,ໝູ່ຄູ່ໃນວົງການແພດທຸກທ່ານເດີ.ຂໍຄຳຄິດເຫັນແດ່. ກໍລະນີຄົນເຈັບທີ່ມີອາການເປັນລ່ອຍຫຼືລ່ອຍເຄິ່ງໂຕ ແລ້ວຖືກນຳສົ່ງມາຫ້ອງສຸກເສີນຂອງໂຮງໝໍ ແລະກະກຽມຂື້ນແຜນຈະເຂົ້າຫ້ອງCT scan(X-Ray)ເພື່ອເບິ່ງຟັງຊັ້ນການທຳງານຂອງສະໝອງ.ແຕ່ວ່າ(ຊ້ວງນີ້)ຕາມມາດ ຕ ະ ການຂອງການເຂົ້າໂຮງໝໍ ແມ່ນຄົນ ເ ຈັ ບ ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດຮັບການ ປິ່ ນ ປົວໄດ້, ແຕ່ບັງເອີນຄົນ ເ ຈັ ບ ທີເປັນລ່ອຍນັ້ນ ຜົນກວດ ໂ ຄ ວິ ດ ອອກມາເປັນຜົນບວກ ແຕ່ວ່າຜູ້ກຽວນັ້ນບໍ່ໄດ້ມີອາການສະແດງໃດໆເລີຍກຽວກັບ ໂ ຄ ວິ ດ(ເປັນຜູ້ຖືເຊື້ອແຕ່ບໍ່ມີອາການສະແດງແລະບໍ່ຮູ້ວ່າ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ມາກ່ອນ) ພຽງແຕ່ຜູ້ກ່ຽວເປັນລ່ອຍຊື່ໆ ແລ້ວກະພາມາໂຮງໝໍ ເພື່ອຫວັງຢາກໃຫ້ທ່ານໝໍເຮັດCT scanໃຫ້ ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຂອງເພິ່ນມີການ ຕີ ບ ຕັ ນ ຫຼື ຜິ ດ ປົກກະຕິບໍ່?ເພື່ອຈະວາງແຜນໃນການ ປິ່ ນ ປົວ. ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກທີ່ຜົນກວດ ໂ ຄ ວິ ດ ອອກມາເປັນຜົນບວກ ທ່ານໝໍ່ຈຶ່ງ ສັ ກ ຢາໃຫ້ເຂັມ1 ແລ້ວໃຫ້ມານອນແຍກປ່ຽວຢູ່ຫ້ອງ ເພື່ອ ຕິ ດ ຕາມອາການຊື່ໆ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດCT scanໃຫ້ຄົນ ເ ຈັ ບ ເລີຍ. ທັ້ງໆທີ່ຄົນ ເ ຈັ ບ ຜູ້ນີ້ເຂົ້າມາໂຮງໝໍດ້ວຍຈຸດປະສົງ ເພື່ອ ປິ່ ນ ປົວອາການເປັນລ່ອຍກະທັນຫັນ ເຊິ່ງຕ້ອງການ ຮັບການ ປິ່ ນ ປົວຢ່າງຮີບດ່ວນ.ບໍ່ແມ່ນມາເພື່ອຮັບການ ປິ່ ນ ປົວ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ ແຕ່ຢ່າງໃດ. ແຕ່ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງບໍ່ເຮັດCTscanໃຫ້ຄົນ ເ ຈັ ບ? ແລະໃຫ້ຄົນ ເ ຈັ ບ ໄດ້ຮັບການ ປິ່ ນ ປົວStrokeກ່ອນ.ຈຶ່ງ ປິ່ ນ ປົວ ໂ ຄ ວິ ດ ຕາມຫຼັງ? ໃນທີສຸດ ຄົນ ເ ຈັ ບ ກໍ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ທີ່ຫ້ອງແຍກປ່ຽວ ພາຍໃນເວລາບໍ່ຮອດ24ຊົ່ວໂມງ.ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າຢາກຖາມວ່າ: ໃນກໍລະນີແບບນີ້ ເຮົາຜູ້ເປັນທ່ານໝໍ ເຮົາຄວນພິຈາລະນາແລະມີຄວາມເຫັນແນວໃດ ຕໍ່ກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ? ຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນນ້າສາວຂອງ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າເອງ.......