ໂ ຄ ວິ ດ -19ອາດຈະໝົດໄປໃນປີ2024ນີ້

ວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ນີ້ ບໍລິ ສັ ດ Pfizer Inc ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາສັນນິຖານວ່າ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ອາດຈະບໍ່ໝົດໄປໃນເວລານີ້ ຈະແກ່ຍາວຈົນເຖິງປີ 2024 ຫົວໜ້າສະຖາບັນວິທະຍາສາດໄຟເຊີ ທ່ານ Mikael Dolste ມີຄຳເຫັນວ່າ: ໃນ 1 ຫາ 2 ປີຕໍ່ໜ້ານີ້ ມີບາງຂົງເຂດ ແລະພາກພື້ນຂອງໂລກຍັງຄົງຈະສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບການແພ່ລະ ບ າ ດ ຂອງເຊື້ອ ໄ ວ ຣັ ດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຢູ່ຕໍ່ໄປ ແຕ່ກໍຈະມີບາງ ປ ະ ເທດ ທີ່ຈະສາມາດຄວບຄຸມມັນໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນໝົດໄປໃນທີ່ສຸດ. ເມື່ອເຖິງປີ 2024 ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຈຶ່ງຈະໝົດໄປຢ່າງຊິ້ນເຊີງຈາກໂລກນີ້.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ເວລາໃດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຈຶ່ງຈະໝົດໄປ ແລະ ຈະໝົດໄປດ້ວຍວິທີໃດນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼາຍປັດໄຈ ເຊັ່ນວ່າ: ການຜັນແປຂອງ ພ ະ ຍາດ ປ ະ ສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ ສັ ກ ວັກຊິນເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນ ກໍຄືປະສິດທິພາບຂອງການ ປິ່ ນ ປົວ ແລະທ້າຍທີ່ສຸດກໍແມ່ນການແບ່ງປັນວັກຊີນໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ທົ່ວເຖິງກັນຂອງບັນດາ ປ ະ ເທດທີ່ມີອັດຕາການ ສັ ກ ວັກຊີນ ຕໍ່ າ ທີ່ສຸດໃນໂລກນັ້ນເອງ...........