ລາຄາໜ້າຟາມພຽງແຕ່ກິໂລ 18 ພັນກີບ

ການລ້ຽງໝູປີນີ້ຝືດເຄືອງ ລາຄາຂາຍຊີ້ນໝູໜ້າຟາມ ໃຫ້ກັບພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າ ພຽງແຕ່ກິໂລລະ 18 ພັນ ທ່ານ ນາງ ສົມດີ ໄຊຍະເສນ ຊາວກະສິກອນ ບ້ານວັງໄຮ ເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ໃຫ້ ສໍ າ ພາດຕໍ່ນັກ ສະຖານີວິທະຍຸແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຂອງພວກເຮົາ ວ່າ:ຕົນເອງໄດ້ດໍາເນີນກິຈະການ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍເລີ່ມຈາກລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງປາ ແລະ ປູກອ້ອຍຄວບຄູ່ກັນ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 8 ເຮັກຕາ, ໃນນີ້ປູກອ້ອຍ 4 ເຮັກຕາ. ສໍ າ ລັບການລ້ຽງໝູປີ 2021 ນີ້, ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນໄລຍະທີ່ຝືດເຄືອງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າລາຄາຂາຍໃຫ້ກັບພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າພຽງແຕ່ກິໂລລະ 18 ພັນກີບ ເທົ່ານັ້ນ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາລາຄາໝູກິໂລລະ 25 ພັນກີບ, ສໍ າ ລັບປີນີ້ມີໝູທັງໝົດ 50 ກວ່າໂຕ ແລະໜອງປາ 12 ໜອງ. ຍ້ອນຜົນກະທົບການແຜ່ລະບາດຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາຂາຍຂອງໝູຫຼຸດລົງຫຼາຍເນື່ອງຈາກວ່າມີການປິດການສັນຈອນລະຫວ່າງເມືອງຕໍ່ເມືອງ. ເມື່ອສົມທຽບລາຍຮັບຈາກການລ້ຽງໝູ, ປາ ແລະການປູກອ້ອຍກັບປີຜ່ານມາ ແມ່ນ 100 ກວ່າລ້ານ, ສ່ວນປີນີ້ລາຍຮັບຈະບໍ່ເຖິງ 100 ລ້ານ ຢ່າງແນ່ນອນ...........