ຄິວລົດເມສາຍໃຕ້ສືບຕໍ່ປິດການບໍລິການຮອດວັນທີ 4 ມິຖຸນາ

ຈາກເພຈ “ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍໃຕ້ Bus station – southern and international” ໄດ້ໂພສວ່າ “ຄິວລົດເມສາຍໃຕ້ສືບຕໍ່ປິດການບໍລິການຮອດວັນທີ 4 ມິຖຸນາ ເຖິງທ່ານຜູ້ໂດຍສານທຸກໆທ່ານ

ອີງຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ສະຖານີສາຍໃຕ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶບຕໍ່ ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວໄປຕື່ມອີກ ຈົນຮອດວັນທີ 4/6/2021 ສະນັ້ນຈື່ງແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານເພື່ອຊາບ”