ໃຜບໍ່ສັກວັກຊີນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມາໃຊ້ບໍລິການກອງຄຸ້ມຄອງພະຫະນະແລະການຂັບຂີ່

ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ເພື່ອປະຕິບັດມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນການສະກັດກັ້ນ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18/05/20 21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ບັນດາທ່ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊິນ ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19

ມາປະຈຳການ ຫຼື ມາໃຊ້ບໍລິການ ຢູ່ທີ່ກອງຄຸ້ມຄອງພະຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ທົ່ງປົ່ງ), ສາຂາ ເມືອງນາຊາຍທອງ (ນ້ຳຊ່ວງ) ແລະ ສາຂາ ເມືອງໄຊທານີ ທຸກຄົນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຖືບັດຮັບວັກຊິນ ປ້ອງກັນໂຄວິດ 19 ມາພ້ອມທຸກຄັ້ງ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ”

Facebook Comments Box

Similar Posts