ຂ່າວດີ”ຊີໂນຟາມ”ສັກໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປແລະຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວໄດ້ແລ້ວ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການແພດ ລາຍງານໃນວັນທີ 21/6/2021 ນີ້ວ່າ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຄໍາແນະນໍາຫຼ້າສຸດຈາກ ອົງການອະນາໄມໂລກ ທຸກ ວັກຊີນທີ່ກໍາລັງຖືກໃຫ້ບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນສາມາດສັກໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວໄດ້ ລວມທັງ ວັກຊີນ ຊີໂນຟາມ.

ປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ ໃຫ້ວັກຊີນ ທັງ ເຂັ້ມ 1 ແລະ 2

– ເຂັມທີ 2 ຮອບເກົ່າ ( ມີຊີໂນຟາມ ແລະ ອາສຕາເຊນີກາ )ເມື່ອຮອດກໍາໜົດ ຂໍໃຫ້ທ່ານໄປສັກຕາມແພດນັດ (ເພາະທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊິນຄົບ 2 ເຂັ້ມໄດ້ໄວ ຮ່າງກາຍກໍຈະມີ ການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ເຕັມສ່ວນໄວເຊັ່ນກັນ)

ທ່ານສາມາດໄປຮັບໄດ້ ຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ສະຖານທີ່ ບໍລິການທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດກຳນົດໄວ,

– ວັກຊີນ ເຂັມທີ 1 ຮອບໃໝ່

* ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນບໍລິການສັກ ຊີໂນຟາມທຸກຈຸດສັງຢາທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດກຳນົດໄວ ສ່ວນໄຟເຊີ ແມ່ນຈະມີການບໍລິການໃນບາງຈຸດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.

* ສໍາລັບບັນດາແຂວງ ແມ່ນກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະສົງ ວັກຊິນຊີໂນຟາມໄປໃຫ້ ບັນດາແຂວງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເລີ້ມສັກເຂັ້ມທີ່1ຮອບໃໝ່ ໄວໄວນີ້.