ແຈ້ງເຕືອນດ່ວນນໍ້າຖ້ວມພາຍໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດມີຝົນຕົກໜັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 19-21 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າປ່າໄຫຼຊຸ, ນໍ້າຖ້ວມອັ່ງ, ດິນເຈື່ອນ, ນໍ້າປ່າໄຫຼນອງ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ສາຍນໍ້າຕ່າງໆມີລະດັບນໍ້າເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ.

ເວລາ 8:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2021 ລະດັບນໍ້າທາ ວັດແທກໄດ້ 7,92 ແມັດ ຊຶ່ງກາຍເຂດ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ແລ້ວ (ເຂດ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ 7,50 ແມັດ), ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນໍ້າທາລົ້ນຝັ່ງ ເຂດບ້ານໃໝ່, ບ້ານຂອນ, ບ້ານຫຼວງ, ບ້ານວຽງໃຕ້, ບ້ານປ່າສັກ ແລະ

ບ້ານອື່ນໆທີ່ຢູ່ລຽບສາຍນໍ້າທາ. ປະຈຸບັນລະດັບນໍ້າຍັງເພີ້ມສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດຍັງມີຝົນຕົກກະຈາຍຢູ່ທົ່ວໄປ ໃນທົ່ວແຂວງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງເຕືອນມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ອາໃສຢູ່ລຽບແຄມນໍ້າ ເປັນຕົ້ນແຄມນໍາທຸງ, ນໍ້າທາ, ນໍ້າມະ, ນໍ້າຂອງ ແລະ

ສາຍນໍ້າອື່ນໆ ຈົ່ງມີສະຕິ ລ ະ ມັ ດ ລ ະ ວັ ງ ຕໍ່ສະພາບນໍ້າປ່າໄຫຼນອງ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມພື້ນທີ່ຕໍ່າ ແລະ ອື່ນໆ ເຊີ່ງອາດສົ່ງ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ. ເພື່ອປ້ອງກັນ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ

ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ຄວນເກັບເຄື່ອງຂອງ ຂອງທ່ານໄປໄວ້ໃນທີ່ປອດໄພ ແລະ ຈົ່ງຕິດຕາມການລາຍງານສະພາບອາກາດຈາກ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຫຼື ອຸຕຸນິນົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຈະລາຍງານເປັນປະຈໍາ.

Facebook Comments Box

Similar Posts