ລະວັງເສັ້ນທາງມີການສ້ອມແປງປັບປຸງທີ່ຖະໜົນເລກທີ່ 13 ເໜືອ

ເສັ້ນທາງມີການສ້ອມແປງປັບປຸງທີ່ ຖະໜົນເລກທີ່ 13 ເໜືອ ບ້ານຫົວຂົວ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 21/7/2021 ຖ້າບໍ່ສະດວກໃຫ້ໃຊ້ເສັ້ນທາງອື່ນທີ່ສະດວກກ່ອນກໍ່ໄດ້ ເພາະເສັ້ນທາງນີ້ມີຂີ້ຕົ້ມແລະບວກຫຼາຍຢູ່ ຈົ່ງພາກັນລະວັງແນ່ເດີ້ ໂດຍສະເພາະລົດໃຫຍ່ ອາດເປັນຄືໃນພາບນີ້

Facebook Comments Box

Similar Posts