ອິນໂດເນເຊຍກາຍເປັນສູນກາງການ ລ ະ ບ າ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ໃນອາຊຽນແລ້ວ

ພາບການສູນເສຍຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຢູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍໃນແຕ່ລະວັນ ອີງຕາມການລາຍງານຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້:

ອິນໂດເນເຊຍມີຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 2.911.733 ຄົນ , ຕິດເຊືອໃໝ່ +34.257 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ ລວມ 74.920 ແລະ ເສຍຊີວິດໃໝ່ +1.338 ຄົນ