ໄຟໄໝ້ ຮຸ ນ ແ ຮ ງເຂດແຄ້ມນໍ້າເທີນ 1 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ທີ່ເຂດແຄ້ມ ນໍ້າເທີນ 1 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃນຕນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21/7/2021 , ປັດຈຸບັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍາລັງເລັ່ງດັບເພີງ . ສ່ວນສາເຫດ ແລະ ຄວາມ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ຍັງຢູ່ໃນການກວດສອບຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ

Facebook Comments Box

Similar Posts