ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍາລອງ 2 ກໍໄດ້ຮັບຜົບກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

ເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຖືກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດຂອງພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເສັ້ນທາງເລກທີ 17B ຖືກນໍ້າເຊາະເຈື່ອນ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ຫຼາຍຈຸດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຝົນຕົນລິນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍວັນ ແຕ່ຄືນຂອງວັນທີ 18-21 ກໍລະກົດ 2021, ເຮັດໃຫ້ຫ້ວຍນໍ້າ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຍຕ່າງໆ ມີປະລິ ມານນ້ຳເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງມີຄວາມ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ຫຼາຍພໍສົມຄວນ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ນໍ້າມະ-ແມ່ນໍ້າລອງມີປະລິ ມານເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດເຂົ້ານາປີ, ສ່ວນອ້ອຍ ແລະ ຊົນລະປະທານ ເ ສ ຍ ຫຼາຍແຫ່ງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ຈໍານວນ 10 ຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ຂື້ນກັບບ້ານສະ, ບ້ານໂພຄໍາ ແລະ ບ້ານຄົກຫີນ ໄດ້ ຖື ກ ນໍ້າຖ້ວມ. ຕາມການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງເຫັນວ່າ:

ປັດຈຸ ບັນ, ເສັ້ນທາງເລກທີ 17B ໄດ້ ຖື ກ ນໍ້າເຊາະເຈື່ອນ ຈໍານວນ 5 ຈຸດ. ໃນນີ້, ຈຸດບ້ານສີວິໄລ ລົດບັນທຸກໜັກບໍ່ສາມາດແລ່ນຜ່ານໄດ້, ຊົນລະປະທານປະ ມານ 70 ແຫ່ງໄດ້ຮັບຄວາມ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ , ເນື້ອທີ່ຜະລີດເຂົ້ານາປີປະມານ 30 ເຮັກຕາ ແລະ ສວນອ້ອຍຂອງປະຊາຊົນ ປະມານ 10 ເຮັກຕາ ໄດ້ ຖື ກ ​ນໍ້າ​ຖ້ວມ ແລະ ເສາະເຈື່ອນ.

ຕໍ່ກັບບັນຫາ ໄ ພ ພິ ບັ ດ ໃນຄັ້ງນີ້, ທາງຄະນະນໍາຂັ້ນເມືອງ ກໍໄດ້ສົ່ງກອງກໍາລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງຊ່ວຍພໍ່-ແມ່ປະຊາ ຊົນ. ນອກຈາກນີ້, ບໍລີສັດ ຈຸງຫຽວ ທີ່ຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍາລອງ 2 ກໍໄດ້ຮັບ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ເຊັນດຽວກັນ. ໃນນີ້, ມີຈັກຂົບຫີນ 1 ຊຸດ, ລົດດາມ ຈໍານວນ 3 ຄັນ, ລົດຈົກ 2 ຄັນ, ລົດຕັກ 1 ຄັນ,

ເຄື່ອງເຈາະຫີນ 6 ເຄື່ອງ, ຖັງເກັບນໍ້າມັນ 4.000 ລິດ, ພັດລົມດູອາກາດ 4 ເຄື່ອງ, ແຄ້ມພັກຂອງພະນັກງານ ແລະ ອຸປະກອນອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ໄດ້ ຖື ກ ກະແສ່ນໍ້າພັດໄຫຼ ແລະ ຖ້ວມເຂດກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລອງ 2 ລວມມູນຄ່າຄວາມ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ປະມານ 500.000 ໂດລາສະຫະລັດ.

ສໍາລັບເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ແລະ ມູນຄ່າຄວາມ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ຕົວຈິງນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ ລາຍລະອຽດຜູ້ສື່ຂ່າວຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຈະລາຍງານໃຫ້ຮັບຊາບຕາມພາຍຫຼັງ.

Facebook Comments Box

Similar Posts