ວິກິດ ໂ ຄ ວິ ດ ຄົນຕົກງານລາຍຮັບຫຼຸດລົງມີວິທີບໍລິຫານການໃຊ້ຊີວິດທີ່ດີຄວນອ່ານເບີ່ງ

ພະນັກງານ ລູກຈ້າງ ຕ້ອງຢຸດເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງແນ່ນອນເມື່ອບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເຕັມຮູບແບບ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງ ຫຼືອາດມີລາຍໄດ້ເທົ່າເດີມ ເເຕ່ຕ້ອງດຳເນີນຊີວິດໃນຊ່ວງ ວິ ກິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແບບນີ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າບໍລິສັດ, ກິດຈະການ, ໂຮງງານທີ່ໂຕເອງເຮັດຢູ່ນັ້ນຈະຢູ່ລອດຫຼືບໍ່ ມື້ນີ້ຈະມາແນະນຳ 6 ວິທີບໍລິຫານເງິນໃຫ້ຢູ່ລອດ ຊ່ວງ ວິ ກິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9

1. ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ

ຊ່ວງການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ C O V I D – 1 9 ຫຼາຍຄົນທີ່ມີລາຍຮັບຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກ ວິ ກິ ດ ດັ່ງກ່າວ ອາດຈະຕ້ອງຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນລົງ ຫຼືຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນວ່າສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຫຼືບໍ່ຈຳເປັນ ອັນໃດທີ່ສາມາດປະຫຍັດໄດ້ຄວນປະຢັດໄປກ່ອນເຊັ່ນ: ນໍ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າເດີນທາງ, ຊື້ເສື້ອຜ້າ ແລະອື່ນໆ ແນະນໍາໃຫ້ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼືເຮັດຕາຕະລາງລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າໄວ້ຈະເປັນເລື່ອງທີ່ດີສຸດໆ.

2. ບໍລິຫານຈັດການໜີ້ເກົ່າໃຫ້ໄດ້

ໃນກໍລະນີມີໜີ້ສິນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະເປັນລາຍເດືອນ ແຕ່ລາຍຮັບໄດ້ຫຼຸດລົງ, ຂາດລາຍຮັບຫຼືຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ໄດ້ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການຜິດປົກກະຕິຄວນວາງແຜນການຊໍາລະໜີ້ເກົ່າໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນທີ່ມັນຈະກາຍເປັນໜີ້ ເ ສ ຍ ສຳຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ໄດ້ເລີຍ ກໍ່ຄວນເຈລະຈາກັບເຈົ້າໜີ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາລະຂອງໜີ້ສິນຊົ່ວຄາວເຊັ່ນ: ເຈລະຈາກັບເຈົ້າໜີ້ເພື່ອຈ່າຍດອກເບ້ຍເທົ່ານັ້ນ ງົດຊໍາລະເງິນຕົ້ນຊົ່ວຄາວ ມັນຈະຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະການຈ່າຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່ໄດ້ ຫຼືອາດຈະຂໍໃຫ້ມີການເຈລະຈາແບບກົງໄປກົງມາ ຂໍຢຸດຊໍາລະຕົ້ນແລະດອກຊົ່ວຄາວໄລຍະສັ້ນ 3-6 ເດືອນ ໂດຍອາດຈະສະແດງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນວ່າລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍຂອງເຮົາໄດ້ຫຼຸດລົງຈົນບໍ່ມີສັກກະຍະພາບທີ່ຈະຊໍາລະໄດ້ຕາມເວລາຕົວຈິງ ຖ້າສົມເຫດສົມຜົນທະນາຄານອາດຈະພິຈາລະນາໃນສ່ວນນີ້ (ບອກດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ)

3. ຫ້າມກໍ່ໜີ້ສິນບ້ວງໃຫມ່

ວິ ກິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລານີ້ ໄດ້ແຜ່ລາມສົ່ງຜົນ ກ ະ ທົ ບ ຕໍ່ທຸລະກິດໃນລາວຫຼາຍ ຫຼາຍໆທຸລະກິດຕ້ອງປິດຕົວລົງ ຫຼືປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຫຼາຍຄົນສູນ ເ ສ ຍ ວຽກໃນຂະນະທີ່ລາຍຈ່າຍຍັງຄືເກົ່າ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າທ່ານກຳລັງຄິດທີ່ຈະສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພາລະຫນີ້ສິນ ອາດຈະຕ້ອງເລື່ອນເວລາອອກໄປກ່ອນເຊັ່ນ: ລົງທຸນເຮັດທຸລະກິດ,ຊື້ເຮືອນ, ຊື້ລົດ, ຫຼືການສ້າງໜີ້ສິນກ້ອນໃຫຍ່ ຕ້ອງລະມັດ ລ ະ ວັ ງ ເປັນພິເສດ ຫຼືພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບກ່ອນ ຖ້າສິ່ງທີ່ເຈົ້າຊື້ມາບໍ່ຈຳເປັນແທ້ໃນເວລານີ້ ບໍ່ຟ້າວຊື້ ເນື່ອງຈາກວ່າການສ້າງລາຍຈ່າຍຖາວອນໃນສະພາບທີ່ລາຍຮັບທີ່ບໍ່ຄົງທີ່ ອາດເປັນດາບ 2 ຄົມໃນອານາຄົດໄດ້

4. ຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງມີສະຕິ ບໍ່ຟຸ່ມເຟື້ອຍ

ໃນສະຖານະການ ວິ ກິ ດ ການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຂັ້ມງວດເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການບໍລິຫານເງິນທີ່ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ໃນສະຖານະການແບບນີ້ ເປັນຊ່ວງທີ່ຕ້ອງບໍລິຫານເງິນສຳລັບສ່ວນທີ່ຈຳເປັນແລະສ່ວນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃຫ້ຊັດເຈນ ເພື່ອຄວບຄຸມໃຫ້ການດຳເນີນຊີຢ່າງໄດ້ຢ່າງສະບາຍ

5. ຊອກເບີ່ງອາຊີບເສີ່ມທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ເພິ່ມ

ມັນອາດຈະລຳບາກແດ່ ແຕ່ຖ້າເຮັດໄດ້ຖືວ່າຈະເປັນການດີ (ສຳລັບຄົນມີລາຍຮັບຫຼຸດລົງ) ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງເບີ່ງວ່າອາຊີບໃດເໝາະກັບເຮົາເຊັ່ນ: ສົ່ງເຄື່ອງອອນໄລ, ຂັບລົດສົ່ງອາຫານ foodpanda, ລ້ຽງເປັດໄກ່, ລ້ຽງຫມູ (ຖ້າເຮົາມີເນື້ອທີ່ເຮັດ) ແລະ ອາຊີບເສີ່ມອື່ນທີ່ເຮົາຄິດວ່າເຮັດໄດ້

6. ລົງທຶນຢ່າງລະມັດ ລ ະ ວັ ງ ໃນການສ້າງໂອກາດໃນອານາຄົດ (ຖ້າທ່ານບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງເງິນ)

ໃນຊ່ວງສະພາບເສດຖະກິດທີ່ຕົກຕໍ່າ ລວມທັງ C O V I D – 1 9 ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເບິ່ງເປັນ ຕ າ ຢ້ າ ນ ແຕ່ຢ່າ ຢ້ າ ນ ທີ່ຈະບໍ່ກ້າລົງທຶນ ຫຼືບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງເລີຍ ທ່ານອາດຈະແບ່ງສ່ວນເອົາເງິນຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າໄປໃນການລົງທຶນໃນຊັບສິນທີ່ເຮົາທະນັດ ເພາະຫຼາຍເທື່ອຈະເຫັນວ່າເມື່ອເສດຖະກິດກັບຄືນມາ ຄົນກໍ່ຫັນມາລົງທຶນອີກຄັ້ງ ເຊິ່ງອາດຈະໄດ້ຜົນຕອບແທນທີ່ດີໃນຊ່ວງເສດຖະກິດຟື້ນຕົວ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມວິກິດຄັ້ງນີ້ໃຫຍ່ຫຼວງຢາກແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນບໍລິຫານເງິນໃຫ້ດີໆ ໃຊ້ເງິນຢ່າງມິສະຕິ ຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄປ ລວມເຖິງບໍລິຫານໜີ້ເກົ່າໃຫ້ໄດ້ ບໍ່ກໍ່ໜີ້ເພີ່ມ ແລະຖ້າເຮັດໄດ້ຄວນມີລາຍໄດ້ເສີມໄປພ້ອມ ເພາະ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຍັງບໍ່ຮູ້ຈະຈົບແບບໃດແລະເມື່ອໃດ… ເປັນກຳລັງໃຈທຸກໆຄົນ