ທີມງານອາສາ​ເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງຄົນປ່ວຍຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ

ວັນທີ 21/9/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົ່ງ ກຳ ລັ ງ ໃຈໃຫ້ກັບທີມງານອາສາ​ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງຄົນປ່ວຍ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຕາມຈຸດຕ່າງໆ ຊ່ວຍ​ຄົນອື່ນ​ດ້ວຍໃຈ ອິດເມື່ອຍທໍ່ໃດກະ ສູ້ ເພື່ອຊີວິດຄົນອື່ນ ຄົນກຸ່ມນີ້ເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ໜ້າໄດ້ຮັບການຊົມເຊີຍແລະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ້ເປັນທີ່ສຸດ ເບິ່ງແຍງແຕ່ຄົນອື່ນຢ່າລືມເບິ່ງແຍງໂຕເອງແດ່ເດີ​ ສູ້ ໆ ພີ່ນ້ອງ