ການຮຽນ-ການສອນທາງອອນລາຍໂຮງຮຽນລັດຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນອອນລາຍ ໃນສົກຮຽນ 2021-2022 ໃນທ່າມ ກາງສະພາບການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນພາກລັດ ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ພ້ອມຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນເຊັ່ນ: ອຸປະ ກອນ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ໂທລະສັບສະມາດໂຟນ ຫລື ຄອມພິວເຕີ). ທ່ານ ນາງ ບຸນມາ ໂພທິລາດ ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ ຈັນສະຫວ່າງ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ໂຮງຮຽນ ມສ ຈັນສະຫວ່າງ ຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານວຽງຄໍາ-ຈຳປາ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີນັກຮຽນທີ່ໄດ້ມາລົງທະບຽນຮຽນ ແຕ່ຊັ້ນ ມ1 ຫາ ມ7 ທັງໝົດ 1.700 ກວ່າຄົນ, ທຽບໃສ່ສົກຮຽນປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 200 ຄົນ, ມີຫ້ອງຮຽນ 23 ຫ້ອງ ແລະ ຄູ-ອາຈານ 39 ຄົນ.

ສຳລັບການຮຽນ-ການສອນໃນສົກຮຽນນີ້ ໂຮງຮຽນ ມສ ຈັນສະຫວ່າງ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດຮຽນເທື່ອ ບໍ່ວ່າຈະຮຽນພາກອອນລາຍ ຫລື ພາກປົກກະຕິ ເນື່ອງຈາກສະພາບການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນເຂດຊຸມຊົນຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເຮັດໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນ ແມ່ນໄດ້ ຖື ກ ໂຈະໃນທຸກຊັ້ນທຸກຂັ້ນຮຽນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງ ໃດກໍຕາມ, ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຫັນດີໃຫ້ໂຮງຮຽນໃດທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ທາງອອນລາຍໄດ້, ແຕ່ສຳລັບ ມສ ຈັນສະຫວ່າງ ຖ້າຈະມາຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນທາງອອນລາຍ ກໍອາດເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ, ຄູ-ອາຈານ ມີຄວາມພ້ອມທຸກດ້ານ, ແຕ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ ຍັງບໍ່ພ້ອມ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ນັກຮຽນສ່ວນຫລາຍເປັນຊົນເຜົ່າ, ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ບໍ່ມີໂທລະສັບໃຊ້, ບາງຄອບຄົວ ມີລູກ 2 ຫາ 3 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນໃຫ້ລູກໄດ້ ແລະ ບາງຄອບຄົວກໍບໍ່ມີມືຖື,

ເຊິ່ງຄູ-ອາຈານ ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງຈະເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ທາງອອນລາຍ ສະເພາະຊັ້ນ ມໍ4 ແລະ ມໍ7 ກ່ອນ ເພາະວ່າມັນເປັນປີສຸດທ້າຍຂອງຊັ້ນຮຽນ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນ ແລະ ໄດ້ສອບເສັງໃຫ້ຈົບໂຄງການ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ນາງ ບຸນມາ ໂພທິລາດ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມເຖິງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຈົ່ງເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການຮຽນ-ການສຶກຂອງລູກຫລານ ເພາະວ່າບົດຮຽນ ແລະ ວຽກ ບ້ານຕ່າງໆ ຄູ-ອາຈານ ຈະສົ່ງຜ່ານທາງວອດແອັບ, ບັນຫານີ້ພວກເຮົາ ກ ຳ ລັງປະສານສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອເກັບກຳຈຳນວນຄອບຄົວ ຫລື ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນ ທີ່ມີບັນຫາດັ່ງກາວ. ແລະ ທາງໂຮງຮຽນ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຜູ້ປົກຄອງ ໃຫ້ບອກລູກຫລານຂອງຕົນມານຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນໄດ້.

Facebook Comments Box

Similar Posts