ລາວມີຄວາມສ່ຽງ ລ ະ ບ າ ດ ໃນວົງກວ້າງໃນຊຸມຊົນ

ລາວມີຄວາມສ່ຽງ ລ ະ ບ າ ດ ໃນວົງກວ້າງແລະແກ່ຍາວໄປ ຈາກການຖະແຫລ່ງຂ່າວຂອງຫນ່ວຍສະເພາະ ກິ ດ ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2021 ນີ້. ໄດ້ຖະແຫລ່ງວ່າ ສປປລາວ ມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ທີ່ຈະ ລ ະ ບ າ ດ ໂຄ ວິ ດ ໃນວົງກ້ວາງ ແລະ ຍັງແກ່ຍາວໄປ ຈົນບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້. ແລະ ຍັງໄດ້ ຊີ້ແຈ້ງຫລື ຖະແຫ່ງວ່າ ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທີ່ນຳເຂົ້າແມ່ນມີທ່າອ່ຽງທີ່ຫລຸດລົງ ແຕ່ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ ເຊີ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແຕ່ລະມື້ ແມ່ນ ຫລັກຮ້ອຍຂື້ນໄປ ສາເຫດທີ່ການ ລ ະ ບ າ ດ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເນື່ອງຈາກ ການໄປມາ ສູ່ກັນ ເຊັ່ນ ນະຄອນ-ແຂວງ-ເມືອງ-ບ້ານ: ແລະ ສາເຫດການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕໍ່ສູ້ກັບ ໂ ຄ ວິ ດ ຢູ່ໃນບັນດາ ສູນການປີ່ນປົວແລະ ກັ ກ ກັ ນ ລາຍລະອຽດແມ່ນ ຊົມຄລີບ ນີ້:

Facebook Comments Box

Similar Posts