​ແຈ້ງການໃຫ້ເປີດຊຸບເປີມາເກັດ-ມິນິມາດ-ຮ້ານຂາຍ​ຍົກ​ຂາຍ​ຍ່ອຍ​

ດ່ວນ ພະແນກອຸດສາຫະ ກ ຳ​ ແລະ​ການຄ້າ​ອອກ​ແຈ້ງການ​ຄືນໃໝ່​ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຊຸບເປີມາເກັດ-ມິນິມາດ,​ ຮ້ານຂາຍ​ຍົກ​ຂາຍ​ຍ່ອຍ​ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດໂມງເວລາ​ ແລະ​ ມາດຕະການເຂັ້ມ ງ ວ ດ ດັ່ງລາຍລະອຽດ ຂ້ າ ງ ລຸ່ມນີ້

Facebook Comments Box

Similar Posts