ໄດ້ເອົາລົດເມມາຮັບທະຫານວິທະຍາຄານໄກສອນຈິນາຍໂມ້ໄປປີ່ນປົວໂຄວິດ

ວັນທີ 21/10/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສູ້ໆເດີທຸກໆ ຄົ ນ ຂອງໃຫ້ ປົ ວ ຫາຍດີໄວໆ ປານໃດຈະເຊົານໍ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ ເອີຍ ຢ້ າ ນ ເດ ວິທະຍາຄານ ໄ ກ ສອນຈິນາຍໂມ້, ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ ວັນທີ 20/10/2021 ພ ະ ນັກງານ ທ ະ ຫານ 118 ຄົ ນ(ວິທະຍາຄານ ໄ ກ ສອນ-ຄ້າຍ ຈີ່ ນາຍໂມ້: 114, ທ ະ ຫານເມືອງໄຊທານີ: 1, ບໍ່ລະບຸຊື່ບ່ອນປະຈໍາການ: 3)