ນະຄອນປາກເຊຈັດງານບຸນຊ່ວງເຮືອປະຈຳປີແລ້ວ

ອີງຕາມ ແ ຈ້ ງ ການ ເລກທີ 1027 /ຫວຂ.ຈສ ລົງວັນທີ 18 ຕຸລາ 2021,

ເລື່ອງ: ການຈັດ ກິ ດ ຈະ ກ ຳ ງານບຸນອອກພັນສາຊ່ວງເຮືອ ປ ະ ເພນີ ປະຈຳປີ 2021 ທີ່ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ອີງຕາມ ການ ຈົ ກ ສະຫຼາກ ແ ບ່ ງ ສາຍໃນຄັ້ງວັນທີ 19/10/2021 ພາຍໃຕ້ການເປັນ ປ ະ ທານຂອງ ທ່ານ ສີຜາ ຂຸນດາລາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສຶ ກ ສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນປາກເຊ ມີຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ ຈຳນວນ 10 ຄົ ນ.

ຜົນການ ຈົ ກ ສະຫຼາກແບ່ງສາຍມີດັ່ງນີ້:

I. ການກຳ ນົ ດ ວັນ ແລະ ເວລາການ ແ ຂ່ ງ ຂັນ

⁃ ວັນທີ 22 ຕຸລາ ( 10 ) 2021 ເວລາ 8 ໂມງ 00 ເຮືອທຸກ ລໍ າ ຕ້ອງໄດ້ມາເຕົ້າ ໂ ຮ ມ ຢູ່ໜ້າຜາມໄຊ ເພື່ອ ຮ່ ວ ມ ພິທີເປີດການ ແ ຂ່ ງ ຂັນ.

⁃ ເວລາ 9 ໂມງ 00 ເລີ່ມການ ແ ຂ່ ງ ຂັນ ຕາມຕາ ຕ ະ ລາງ.

II. ຈຳນວນເຮືອທີ່ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ແມ່ນເຮືອ 28 ສີພາຍ (ຊາຍ) ຈຳນວນ 4 ລຳ ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ບ້ານ ດົງເກາະໂລງ 2. ບ້ານດອນເຂາະ 3.ບ້ານຫ້ວຍເລົາ 4. ບ້ານ ຊົ້ງໃຫຍ່