ຄົນດວງເຮັງຖືກເລກ 853,000,000 ກີ ບ ເລກຊ້າງ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັ່ງແມ່ນ ໂ ຊ ກ ແທ້ນໍ້ ຊື້ເລກ 6 ໂຕ 3 ໂຕ 2 ໂຕໄດ້ເງິນຕັ້ງ 853,000,000 ກີ ບ ງວດ 82 ວັນທີ່ 20/10/2021 ( 653513 ຊ້າງ ) ຜູ້ສາວຝາກຖາມ ບ່າວມີ ແ ຟ ນ ແລ້ວບໍ ຄື ດ ວ ງ ເຮັງແທ້ນໍ້