ຫຼໍ່ໆແຫຼະຫຼໍ່ປານ ພ ະ ເອກພຸ້ນນະແຕ່ຂາຍ ຍ າ ບ້

ວັນທີ 19/10/2021 ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ ຊ່ວຍ ແ ຊ ຣ໌ ຕໍ່ ໆ 2 ໜຸ່ມ ຫຼໍ່ ຂີ່ລົດປ້າຍກະ ຊ ວ ງ ໄປຮັບເອົາ ຍ າ ເ ສ ຕິ (ຍ າ ບ້) ແຕ່ໄປບໍ່ລອດ ຖື ກ ເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ ກັ ກ ຕົວໄດ້, ມີ ຄ ລີ ບ ໃຕ້ ຄ ອ ມ ເມັ້ນເດີ