ຕັ້ງວົງດື່ມ ເ ບ ຍ ຊຸມແຊວສະຫຼອງອອກພັນສາສຸດທ້າຍ ຖື ກ ຈັ ບ

ວັນທີ 21/10/2021 ຍັງມີຫລາຍ ຄົ ນ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດ ຄຳ ສັ່ງຕັ້ງ ວົ ງ ຊຸ ມ ແຊວ ເຈົ້າ ຫ ນ້ າ ທີ່ ຕ ຳ ຫລວດ ທີ່ເຂົ້າຄວບ ຄຸ ມ ຕົວ ພວກຕັ້ງ ວົ ງ ຊຸ ມ ແຊວ ຢູ່ເຂດ ບ້ານນາໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເອົາໄປ ກັ ກ ກັນ ໃຫ້ຄົບ 14 ວັນ

ແລ້ວຈື່ງ ນຳ ຕົວມາສືກສາ ອົ ບ ຮົມກ່າວ ເ ຕື ອ ນ ປັບໃຫມຕາມລະບຽບການ ຈາກ ເ ຫ ດ ການຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີຫລາຍຄົນ ຄ ອ ມ ແມ້ນ ໄປຕ່າງໆ ນ າ ໆ ຜູ້ໃຊ້ເຟສ ຄົ ນ ໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ຈັ ບ ຜູ້ຂາຍ ແ ດ່ ແມ້ ໂຮງງານ ຜ ະ ລິ ດ ອອກມາ ແມ່ ຄ້ າ ພໍ່ ຄ້ າ ກ ະ ຂາຍ ເຂົາມີ ເ ງີ ນ ເຂົາກະຊື້ ກີ ນ ສັ່ງໂຮງງານ ປິ ດ

ສັ່ງ ຫ້ າ ມ ຈຳໜ່າຍ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ບໍ່ມີ ໃ ຜ ຂາຍ ບໍ່ມີບ່ອນຊື້ ກ ະ ບໍ່ມີໃຜ ກີ ນ (ເວົ້າຕາມຄວາມ ຄິ ດ ສ່ວນຕົວ) ​ສຳລັບ ຄົ ນ ອື່ນຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ ບໍ່ໄດ້ ກິ ນ ຊິລົງ ແ ດ ງ ຕ າ ຍ

ສະພາບບ້ານເມືອງແບບນີ້ ຄົ ນ ໃຫ້ຄວາມ ຮ່ ວ ມ ມືກະຈົນວ່າບໍ່ໄດ້ໄປທາງໃດ ບ າ ດ ພວກເຈົ້າ ລ ະ ພາກັນຕັ້ງ ວົ ງ ຊຸ ມ ແຊວ ເ ສ ບ ສັນແຕ່ຄວາມ ສຸ ກ ໃຫ້ໂຕເອງບໍ່ພາ ກັ ນ ເບິ່ງບ້ານເມືອງ ມັ ນ ຈະເອົາບໍ່ຢູ່ແລ້ວເປັນແບບນີ້ ມັ ນ ຊິໄຫວບໍ”