ວັດຊຽງທອງໄຕ້ໂຄມໄຟຢ່າງສວຍສົດງົດງາມໃນວັນອອກພັນສາ

ມື້ ນີ້ ຂື້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ ສີບເອັດ ໃຜໄຫຼເຮືອ ໄ ຟ ຫຼື ໄຕ້ ປ ະ ທີບ, ໄຕ້ ທ ຽ ນ ຢູ່ເຮືອນ ເອົາຮູບມາແບ່ງກັນ ເ ບີ່ ງ ແດ່ເດີ້ ໝາຍ ເ ຫ ດ ການ ຈູ ດ ທູບ ຈູ ດ ທຽນ ໃນວັນສິນ ຄວນລະ ມັ ດ ລະວັງ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ ອັ ກ ຄີ ໄ ພ ໄດ້ ດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໃຍ, ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ວັດຊຽງທອງ ໄຊຍະໂຣຫະຣາ ມ າ ທິບໍດີມະຫາວິຫາຣ ນະຄອນຫຼວງ ພ ະ ບາງ ແຂວງຫຼວງ ພ ະ ບາງ​ ໄດ້ໄຕ້ໂຄມ ໄ ຟ ຕາມ ຮີ ດ ຕາມຄອງ