ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະເທດລາວມາພັກຜ່ອນ84%

ຈຸດປະສົງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະເທດ ລາວ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເພື່ອມາພັກຜ່ອນ ຊຶ່ງກວມເອົາ (84%) ໃນນັ້ນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ທໍາມມະຊາດ 70%,ວັດທະນະທໍາ 79% ແລະ ສາສະໜາ 61%. ສໍາລັບແຮງຈູງໃຈໃນການເດີນທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກ,ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະ ການສ້າງປະສົບການໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊອກຫາໂອກາດໃນການສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ແລະ ເປີດໂລກະທັດ. ສ່ວນປະເພດການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນມາທ່ຽວຊົມທໍາມະຊາດ 36%,ທ່ຽວຕາມຕົບເມືອງ ແລະ ວັດທະນະທໍາ 35%,ມາອາບແດດ,ການທ່ຽວຫາດຊາຍ 28% ແລະ ເຮັດກິດຈະກໍາ ແລະ ການຜະຈົນໄພ 15%. ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ສປ ຈີນ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການຊອກຫາ ຫຼື ສຶກສາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສະຖາປັດຕິຍະກໍາຕ່າງໆ.ຈັບຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງ 58%,ຈ່າຍຄ່າສະຖານທີພັກ 18% ຂອງງົບການເດີນທາງທັງໝົດ,ອິນເຕີ້ນເນັດ ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍ,ນໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍ. ສ ເກົາຫຼີ ນິຍົມທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແລະ ນິຍົມ ຊອກຫາກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບຜະຈົນໄພ ແລະ ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ປະເທດໄທ ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວແບບລາຍວັນເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ ຈັບຈ່າຍຊື້ອາຫານການກິນ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ.ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ການເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວແມ່ນເພື່ອຜັກຜ່ອນ,ການຈັບຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງ 31% ຂອງງົບປະມານການທ່ອງທ່ຽວ,ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ. ສິ່ງທີ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບັນດາປະເທດໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ(GMS)ແມ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍມກັບຕະຫຼາດສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນ,ມີຊັບພະຍາ ກອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ,ມີນະໂຍບາຍໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກການອອກວິຊາທ່ອງທ່ຽວ,ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ ແຮງຈູງໃຈໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ບັນດາປະເທດໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ມີການພັດທະນາ ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເເຕີເນັດຄວາມໄວສູງແບບສາຍໄຍແກ້ວ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຂົ້າເຖິງການຄ້າແບບເອເລັກໂຕນິກ,ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ,ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ສັງຄົມອອນລາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເປັນການຊ່ວຍດ້ານການບໍລິການດ້ວຍຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ການຈອງການເດີນທາງ,ທີ່ພັກ ແລະ ອື່ນສະດວກວ່ອງໄວຫຼາຍຂຶ້ນ.

Facebook Comments Box

Similar Posts