ຕອນແລງມື້ນີ້ລົດບັນທຸກຂະຫນາດໃຫຍ່ຕົກເຫວຄ້ອຍພູເບ້ຍ

ລົດຕົກເຫວຄ້ອຍພູເບ້ຍ. ໃນຕອນແລງ ວັນທີ 21/10/2022 ລົດບັນທຸກຂະຫນາດໃຫຍ່ ປະສົບອຸບັດຕິເຫດ ຕົກເຫວຢູ່ເສັ້ນທາງລົງຄ້ອຍ ເບ້ຍໄມນິງ ແຂວງໄຊສົມບູນ. ໂຊເຟິ ໄດ້ໂດດອອກຈາກລົດກ່ອນລົດໄຫລລົງເຫວ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫນັກ ຜູ້ເຫັນເຫດການ ໄດນຳຕົວສົ່ງໂຮງຫມໍ. ຢ່າງໃດກໍຂໍໃຫ້ຊ່ວງເຊົາໂດຍໄວ.