ຕິດໂຄວິດ 921 ຄົນແລະເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ

ສປປ ລາວ ກວດພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ໃນວັນທິດ ທີ 21/11/2021 ກວດພົບການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ສູງເຖິງ 921 ຄົ ນ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີວິດ +6 ຄົ ນ. ແຂວງວຽງຈັນ ມີອັດຕາການກວດພົບ ເ ຊື້ ອ ສູງສຸດ ໂດຍກວດ 101 ຕົວຢ່າງ ພົບເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ 31 ຄົ ນ ຄິດເປັນ 30.69%, ຮອງລົງມາແມ່ນ ຈໍາ ປາສັກ 28.32% ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 27.52% ຕາມລໍາດັບ.