ລົດໂຮງໝໍໄປສົ່ງສົບຄົນເສຍຊີວິດຖາມຂາຍໂລງໃຫ້ພັດບໍ່ຊື້ເລີຍຈອດຖີ້ມສົບໄວ້ຂ້າງທາງ

ວັນທີ 21/11/2021 ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ ຄົ ນ ໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ເບິ່ງຊ່ວຍກັນ ຜິ ດ ຫຼື ຖື ກ ກະວ່າກັນໄປ ລົດໂຮງຫມໍແຂວວຽງຈັນ(ຫລືບຸກ ຄົ ນ ກະວ່າໄປ) ສິໄປສົ່ງ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ເສ ຍ ຊີວິດ(ອາຂອງຂ້ອຍເອງ)ຢູ່ ບ້ານເກິນ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ,

ຫລັງຈາກນັ້ນຂຶ້ນລົດມາລະຖາມຂາຍໂລງໃຫ້(ມັນແມ່ນເວລາທີ່ເໝາະສົມລະບໍ່ທີ່ຖາມແບບນີ້ກັບຍາດຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ)ຫລັງຈາກຕອບວ່າ ບໍ່ ຊື້ໂລງແລ້ວ ພ ະ ນັກງານ ຄົ ນ ນີ້ໄດ້ຈອດລົດໃຫ້ລົງແຄມທາງ ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ ຊື້ໂລງນຳລະ ບໍ່ ໄປສົ່ງຕໍ່ ລູ ກ ຊາຍຂອງຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດໄດ້ເອົາສົບຂອງຜູ້ເປັນແມ່ໃສ່ ລົ ດ ສ່ວນຕົວກັບບ້ານເອງ ແບບນີ້ກະມີຫວາ???

ຖ້າ ຖື ກ ກັບຄອບຄົວຍາດ ພີ່ ນ້ອງຂອງພວກ ເ ຈົ້ າ ເດ້ສິຮູ້ສຶກແນວໃດ ຝາກຫນ່ວຍງານພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕິ ດ ຕາມກວດກາຄືນເບິ່ງວ່າ ເ ຮັ ດ ແບບນີ້ມັນເໜາະສົມແລ້ວ ບໍ ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຫດຜົນພຽງ ສ ຳ ນີ້ຈິດໃຈເຮັດດ້ວຍຫຍັງ ໄປສົ່ງກະ ບໍ່ ໄດ້ໃຫ້ໄປສົ່ງ ຟ ຣີ ຝາກກົດ S h a r e ໃຫ້ແດ່”