ຄົນທີ່ຕິດໂຄວິດຮັກສາຈົນຫາຍດີແຕ່ປອດອາດອ່ອນແອຊໍາເຮື້ອ

ເຂົ້າໃຈ ຜິ ດ ທີ່ສຸດ ຕິ ດ ເຊື້ອບໍ່ສະແດງອາການແລ້ວຄິດວ່າ ໂ ຄ ວິ ດ ບໍ່ເປັນຕາ ຢ້ າ ນ, ດຣ ພອນປະເສີດ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ພ ະ ຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່ ກ່າວໃນວັນທີ 20 ພ ະ ຈິກ 2021 ນີ້ວ່າ: ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອທີ່ບໍ່ມີອາການຫຍັງ ກໍ່ເປັນບຸກ ຄົ ນ ອັນ ຕ ະ ລາຍເຊັ່ນກັນ ເພາະສາມາດແຜ່ເຊື້ອທັນທີໃນອາທິດທໍາອິດ ເໝືອນກັນກັບຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອທີສະແດງອາການ. ສະນັ້ນ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອທີ່ບໍ່ມີອາການ ທີ່ປິ່ນປົວ ປົ ວ ຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ຢ່ າ ໄດ້ປະໝາດເດັດ ຂ າ ດ. ສ່ວນ ຄົ ນ ທີ່ຍັງບໍ່ ຕິ ດ ເຊື້ອ ທີ່ເຫັນວ່າຫຼາຍ ຄົ ນ ຕິ ດ ເຊື້ອບໍ່ສະແດງອາການ ເລີຍຄິດວ່າການ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໜ້າ ຢ້ າ ນ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ທ່ານ ກໍ ຳ ລັງເຂົ້າໃຈ ຜິ ດ ທີ່ສຸດ. ເພາະການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9

ເມື່ອປິ່ນ ປົ ວ ເຊົາດີ ອອກໂຮງໝໍໄປແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ ຄົ ນ ອື່ນ, ແຕ່ວ່າ ຜູ້ກ່ຽວສາມາດ ມີອາການຫຼົງເຫຼືອຕໍ່ໄປ ເຖິງຈະປິ່ນ ປົ ວ ດີແລ້ວກໍ່ຕາມ ເຊັ່ນສຸຂະພາບປອດອ່ອນ ແ ອ ຊໍາເຮື້ອ, ບາງ ຄົ ນ ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ-ນອນບໍ່ຫຼັບ ແບບບໍ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນ ຫຼື ຫຼາຍ ຄົ ນ ພັດມີອາການ ບໍ່ມີ ແ ຮ ງ ເມື່ອຍໄວ ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ນີ້ ແມ່ນ ໄ ພ ຂົ່ມ ຂູ່ ຕໍ່ສຸຂະພາບຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງໃນໄລຍະທີ່ ກໍ ຳ ລັງ ຕິ ດ ເຊື້ອ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ. ດ້ວຍ ເ ຫ ດ ນັ້ນ ພັກ-ລັດຖະບານ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ບໍ່ຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທຸກ ຄົ ນ ຕິ ດ ເຊື້ອນີ້ເລີຍ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກ ຄົ ນ ປ້ອງກັນຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ແລະ ໄປ ສັ ກ ວັກຊິນເພື່ອເສີມພູມ ຄຸ້ ມ ກັນໃຫ້ຮ່າງກາຍ.