ສະໝຸນໄພໃຊ້ຮົມຢາປ້ອງກັນໂຄວິດແບບທຳມະຊາດ

ຊັບ ພ ະ ຄຸນຂອງຢາແຕ່ລະສະນິດຈະມີຫຼາຍຢາງແຕ່ເຮົາຈະຍົກຢ່າງລະນ້ອຍອ່ານຢູ່ລຸ້ມ

✅ ໃບ ຂີ້ ຫູດ: ຊ່ວຍລົດຄວາມດັນ ຄວາມຄືງຄຽດຊ່ວຍລະບົບໝູນວຽນແລະເສັ້ນເລືອດ

✅ ຫົວສີໃຄ : ຊ່ວຍຂັບເສັມຫະ, ບຳລຸງປະສາດ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມ ຈຳ, ຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງສົດຊື່ນ ຊ່ວຍລົດການມຶນປ່າຍຕີນມື

✅ ໃບຈີນາຍກ້ອມ : ຊ່ວຍລົດອາການວິນຫວຽນ ປ ວ ດ ຕາມຕົນໂຕ

✅ ໃບຂະແຍງ : ລົດໄຂ້, ໄອ, ເຈັບຄໍ, ແກ້ອາການເປັນ ຂີ້ ກ າ ກ ຄັນຫຼື ເປັນຝີ ແກ້ ຜິ ດ ແລະການມຶນ ເ ມົ າ ຕ່າງໆ

✅ ໃບວິກ: ດີຫວັດ, ແກ້ພູມ ແ ພ້…